6.ceviz festivali dinleyin

Tanıtıyoruz

ÖZLÜ SÖZLER

"HAFTA SONU PAZAR ÖMRÜN SONU MEZAR ZENGİN OLSAN NE YAZAR MEZARINI EL KAZAR"

Aşık Ali Yaralandım

Yaralandım Gurbet elde

Eczaneler

ECZANELER İLETİŞİMÇAĞLAYAN ECZANE
------İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2515
FAX: 0344 351 2515
GSM:0536 377 0836
********


DEVA ECZANESİ
----- İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2204
FAX: O344 351 2204
GSM: 0533 543 2362
********

sayaç.Belgesel

Aksu televizyonundayım

AKSU TELEVİZYONUNDAYIM
ANASAYFA arrow BENİM YAZDIKLARIM arrow TEPELER VE OYMAKLAR
TEPELER VE OYMAKLAR
                          TEPELER VE OYMAKLAR
      ARILIK TEPESİ
   Arılıktan söze başlarsak bir zamanlar arılık köyün yüksek tepelerinden biriydi. 1956 yılında bu tepeye 3 metre yükseklikte klın latalardan oluşan 3 metre yükseklikte bir direk dikildi. Adına işaret denildi. Bu direk arılığa ne amaçla dikildi bilemiyoruz. Bu işaret iki yılda üç yılda bir yenilenirdi. Sonraları kimse ilgilenmedi kırıldı döküldü. Kayboldu.
    Arılığı anlatmaya devam edersek doğusundan batısına kadar üzüm bağlarıyla çevriliydi. Doğu tarafında Pendir hacıyusuf, Pendir Mehmet, Pendir Hasan, Yalçın bağları varıdı. Güneyinde Hoca, Nazmi imam Hasan Tükel bağları Veli Ataş Boyacı Ömer, Solak Yusuf Solak Mehmet, Kalaycı Veli, Katırancı Hacı Ömer, Cuhla Ömer Ali ve Cuhla Ömer Veli bağları vardı. Bu insanlar bu bağlardan yıllarca faydalandılar. Her aile katır yükü dediğimiz yüklerle on beş yirmi yük üzüm keserlerdi. Son yıllarda bağlar tamamen battı. Kimi bağını tarla yaptı kimi ceviz dikti kimi hiç ilgilenmedi. 
   Yakın bir zamanda Hoca denilen bağ sahibinin bağının içinde çağal taşı ayıklarken çağalın içinde bir kazan altın bulduğu söylenir. Bulduğu altını gündüz olduğu için evine götürememiştir. evine gittiğinde bir başkası tarafından takip edilerek hocanın yerini sağlama alan kişinin kuyudan altınları alıp götürdüğü söylenmektedir.
    Arılık Bağlarının altından kuz geçeye yaya bir yol giderdi günümüzde bu yol belediye tarafında genişletilerek ulu dereye kavuşturuldu. Yolun altı köylünün arazisi şimdilerde bu tarlalar arsa haline getirildi arılıkta olduğu gibi tarla sahipleri beton binalar sıralamaya devam ediyorlar. Arılık tepesi 1986 yılından sonra ilçeye belediye başkanı olan kişiler tarafından kepçeler dozerler sokularak tepe 15 metreye yakın indirildi.
    Bu kazılar sırasında eskilere ait mezarlar bulunduğu söylenir. Ayrıca bağların muhtelif yerlerinde eski mezarlara rastlanmıştır. Başkanlar bu tepeyi 27 yıldır ne amaçla kazdılar ne yapacaklar anlamış değiliz. Her gelen başkan her yıl burada dozer kepçe çalıştırmaktan vaz geçmedi. En son Belediye başkanı K.Mehmet Yıldızlı 5 yıl boyunca bu tepeyi kazdırdı. Bir noktada kazdırmayı değdi. 2014 yılında arılık tepesine 2 tane okul yapıldı.
   1983 Yılında arılığın mezarlık yamacına köy muhtarı Abdullah Çetinkaya tarafından çam ağaçları diktirildi kısa zamanda bu bölgede 100 e yakın çam ağacı meydana gelmişti son yıllarda belediyenin bazı çalışmaları nedeniyle birçok çam ağacı heder olmuştur.
------------------------------------
    TORAMAN
  Toraman tepesi İstiklal mahallesiyle bütünleşir. Tepenin eski doğal hali bozuldu. Yıllar önce bu tepenin etrafı boş bayırdan ibaret’ti. Ancak kuzeyinde çökelik lakaplı Abdurrahman Kızılkaya’nın üzüm bağı vardı güney batısında Kelhafızların ve Veli Ataş’a ait bağlar vardı. Bu bağların başında iki tane Armut ağacı vardı ağaçların hemen yanında keziban hatun camisinin tamirinde kullanmak için taş kireç yakıldı.
   Burada özel kireç taş ocağı vardı. Şimdiyse tepenin etrafı beton binalarla çevrildi. Buda yetmedi. Tepeye 3 tane GSM baz istasyonu, Bunlaraa iki tane TRT nin televizyon ve radyo anten vericisi eklenince anten sayısı 5 oldu bu vericiler 1995 yılından bu yana halkın sağlığını tehdit edip duruyor. Ne kadar radyasyon yayıyor onu bilen yok.
    Bu konuda birkaç defa web site’mizde yazı yazdım yetkililerden bir cevap alamadım. Ayrıca toraman tepesinin Kıble tarafında ulu dereye yakın yerinde mağaralar mevcut zamanında kapısı açık bir mağara vardı. Son yıllarda definecilerin mağara çevresinde altın aramalarıyla mağaranın doğusunda 2 mağara daha bulundu. Definecilerin iştahı boşa gitti bir şey bulamadılar. Ancak mağaranın köşelerinde mezara benzer oyuklar ve kayaların yüzünde bazı kabartma resimler vardı. Mağaraların kapıları birkaç yıl açık kaldı. Son yıllarda tekrar kapılar toprakla kendiliğinden kapandı. Bu mağaralın adına domuz ahırı denilir. Yıllar önce bu mağaralarda domuz beslendiği söylenmektedir.
 ----------------------------------
      HÜSÜBELA TEPESİ
    1970 yılına kadar Hüsübela tepesinin dışında evler yoktu doğu su demirci Salman Demir bağı bu bağlara ait birde masere vardı. Cerit’e yolun yeni yapıldığı 1959 1962 yıllarında yol bağların kenarına yukarı gelirdi. İsmet Ali’nin evinin arkasından Hüseyin Çağır ve Mısto Mehmet’in evlerinin yerinden 2 keskin virajla Cerit’e gelirdi. Yakın zamanda kara yolları bu tepeyi ikiye yararak ilçe yolunun eski güzergâhını değiştirerek genişletip rampayı tamamen yok etti. Tepe çok yüksekti. Dönemin belediye başkanı Sayın K.Mehmet Yıldızlı tarafından tepenin bir bölümü 2008 yılında tamamen düzlenerek yol seviyesine indirildi. İsmet Ali ve Mısto Mehmet evleri uçurumda kalınca evlerini sökerek yeniden yaptılar.
---------------------------------------
     BİÇMOLUK OYMAĞI
  Biçmoluk 1956 1974 yılları arasında başlı başına büyük bir oymak idi. Biçmoluğun bilek kadar suyu vardı kamalak ve ardıç ağaçlarından yapılmış 6 tane su oluğu  oluk’ların önünde 5 tane büyük dut ağacı ve dutların arasında bahçe sulamak için çamur ve taş duvardan yapılmış ahşap birde göl vardı. Bu oymakta her ailenin kendisine yetecek kadar sebze bahçeleri vardı.
    Bahçe sulama işi nöbetle yapılırdı. Sırası gelen gölün suyundan bahçelerini sularlardı. Herkesin kendine yetecek kadar tarlası bağı bahçesi ve ormanı vardı. Birçok ailenin Sığırları ve davar sürüleri olurdu. Kuşluk vakti olduğunda sürüler dağdan indirilir holuğun çevresinde yatağa vurulur oymağın gelinin kızı sürüleri sağarlardı.
 Yaz mevsimlerinde biçmoluk bambaşka olurdu. İnsanlar cıvıl, cıvıl komşuluklar dostluklar akrabalıklar o biçim di. Bu insanlar imece usulü birbirlerinin ekinlerin biçerler. Harmanını sürer komşu birbirlerine yardım ederdi. Bu insanlar yazın biçmoluk’ta kışın Cerit’te ikamet ederlerdi. Yinede kışın mahalle boş kalmaz.
  Davarı koyunu olan aile oymakta ikamet eder kışın davarını koyununu burada barındırır. Zaman geldi bu insanların kimi öldü kimi Cerit’e göç etti kiminin evi barkı yıkıldı yurdu yuvası dağıldı. Biçmoluk şimdilerde ıssız ve sessizdir. Ancak günümüzde bir kaç aile yaz kış bu obada ikamet etmektedir. Geçmişte
 -------------------------------------
    Biçmoluk ta ikamet etmiş insanlar.
1. Ahmet Diner, Hacı Diner, İbrahim Diner, Mehmet Diner,   
    Mustafa Diner, Sülale adı: (GROLAR)
2. Vırıt Ali Onaran, oğlu Veli Onaran, Vırıt Yusuf
    Sülale adı: (VIRITLAR)
3. Karabekirler Yusuf Dinler Ömer Dinler, Çerkez lakap
    Mehmet Dinler Sülale adı (KARABEKİRLER)
4. Yusuf Tulgan, Oğlu Ahmet Tulgan, Durmuş Tulgan,
    Sülale adı: (TATARLAR)
5. Mehmet Kurt, Oğlu tomas lakaplı Mehmet Kurt Oğlu
    Gıro lakablı Ahmet Kurt, Sülale adı: (PATALAR)
7. Salman. Kekil, Oğlu Ali Kekil, Sülale adı: (İNCAAZ)
8. Veli Ataş, Lakabı (ATEŞ)
 -----------------------------------
     CÜCELER OYMAĞI
  Cüceler: Biçmoluğun 500 metre doğusunda yer alır 1956/1974 yılları arasında biçmoluk gibi başlı başına geniş bir oymak sayılırdı.Biçmolok oymağında olduğu gibi bu oymağın insanları da birbirlerine komşu ve akrabadır.Herkesin tarlası bağı bahçesi ve ormanı vardı. Davar sürüleri koyun sürüleri sığırları vardı.
     Su kaynağı çok az 2 el parmağı kalınlığında akardı. Pnarın önüne 1 tane dut ağacı sıralanmış kamalak ve ardıç ağacından yapılmış 5 tane su holuğu vardı bu pınarın altında çamur ve taş duvardan yapılmış Göl vardı. Herkes tarlasını bahçesini bu gölden sularlardı. O tarihlerde bu insanlarda huzur neşe sevgi saygı komşuluk vardı. Ekin ve harman hasadı kenger alımı zamanı herkes bir birleriyle yardımlaşa çalışırlardı. Kimse kimseden yevmiye talep etmezdi. Şimdilerde ise mahalle tamamen dağıldı.
 ---------------------------------------
    Cücelerde ikamet etmiş insanlar.
1. Mahmut Berk, Oğlu Ali Berk, Oğlu Mıstık Berk, Cüce
    Mehmet Berk:Sülale adı: (Cüceler)
2. Memet Karagöz, Oğlu Mehmet Oğlu K.Mehmet, Oğlu Halil,
    Oğlu Mehmet, Oğlu Osman, Oğlu Memiş
    Sülale adı:   (Karagözler)
3. Ahmet İncecik, Bekir İncecik, Veli İncecik,
    Sülale adı: (Yalancılar)
4. İbrahim Baykurt, Oğlu Mustafa Baykurt, Oğlu Cuma Baykurt
    Sülale adı: (Manoğlan)
5. Yakup Çağrıcı, Sülale adı: (Yağaplar)
6. Ahmet Derebent, Oğlu Mehmet Derebent, Oğlu Âşık lakaplı
    Yusuf Derebent, Sülale adı: (Karahasan)
7. İbrahim Aras: Bu oymakta ikamet ettiler.
---------------------------------------
    DEVRENT OYMAĞI
   Bu oymak biçmoluğun 500 metre aşağısında yer alır burada galifelere ve fişökelere ait üzüm bağları vardı. Galife Mustafnın maseresi vardı. biçmoluk, cüceler, tosunlar ve fişökeler oymağında yaşayan İnsanlar pekmezlerini bu maserede kaynatırlardı. Bu oymağın içme suyu çok kısa ve bir el parmağı kalınlığında akardı. Pınarın önünde 3 tane ağaç holuk mevcut idi. önünde bir Göl vardı gölün önünde kavlak gocaya ait 100 metre kare sebze bahçesi vardı.
-----------------------------------------
    Devrent oymağında ikamet etmiş insanlar.
1. Mehmet ARAS, Sülale adı: (Kavlaklar)
2. Oğlu Mehmet Aras
3. Oğlu İbrahim Aras
4. Oğlu Hacı, Aras
5. Oğlu Ali ve Osman Aras
6. Galife Koca. Oğlu Mustafa Onaran
7 Cino lakaplı Mehmet Baykurt, Veli Baykurt
     --------------------------------
   Bu aileler bir müddet bu oymakta yaşadılar. Son yıllarda kimi öldü kimi pazarcığa kimi Cerit’e göçmüşlerdir… 
     --------------------------------

Kommentare (0) >>
Kommentar schreiben

Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben. Bitte registrieren, wenn Sie noch kein Konto haben.


busy
 
< Önceki   Sonraki >