6.ceviz festivali dinleyin

Tanıtıyoruz

ÖZLÜ SÖZLER

"HAFTA SONU PAZAR ÖMRÜN SONU MEZAR ZENGİN OLSAN NE YAZAR MEZARINI EL KAZAR"

Aşık Ali Yaralandım

Yaralandım Gurbet elde

Eczaneler

ECZANELER İLETİŞİMÇAĞLAYAN ECZANE
------İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2515
FAX: 0344 351 2515
GSM:0536 377 0836
********


DEVA ECZANESİ
----- İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2204
FAX: O344 351 2204
GSM: 0533 543 2362
********

sayaç.Belgesel

Aksu televizyonundayım

AKSU TELEVİZYONUNDAYIM
BEDDUALAR

 

                                 CERİT AĞZI BEDDUALAR

 

           (A)

Adın batsın Adın Bata

Adın kara yerlerden gele

Allah seni perişan etsin

Allah gönendirmesin

Allah sana çektirsin

Allah’ından bul emi

Allah belanı versin

Allah seni yok etsin

Allah seni kahretsin

Allah nasıl bilirse öyle etsin

Allah hayrını göstermesin

Allah ağmalar olasın

Ağzından kanlar gelsin

Allah seni süründürsün

Alkanlara boyanasın

Ağarın akıbetin gelmesin

Ağmalar olasın

Ağzın burnun huşlasın

Ağzında dilin lal olsun

Ağu’lar içesin

Ağzıyın tadı kaçsın

Ağıtların kesilmesin

Aletlerin içine düşe

Alkanlara boyan

Ayakların kırıla

Apantisler olasın

Aralarda kalasın

          (B)

Bacanda baykuşlar ötsün

Bakan gözün bakmaz ola

Başından dert eksik olmasın

Başların kopsun

Boynun altında kalsın.

Boynun kopsun

Burnundan gelsin

Burnundan fitil fitil gelsin
Boyuna boz ipler ölçüle
Boyun posun devrile
Boyu devrilsin

Boğaz yaralarından git

Bizi unutturacak bela versin

Bel fıtığı olasın

Belasız günün geçmesin

Bellerin kırılsın

          ( C )

Canının hayrıcığını görmiyesice

C anın cehenneme

Canıyın hayrın görme
Canların çıksın

CiğerLerin yansın

Cesedin poşetlerde gelsin

Cehennemde yanasın

Ciğerin ağzında gelsin

Ciğerlerini yiyesin

         ( Ç )

Çaresi kalasın

Çaresiz dertlere düşesin

Çocuğuyun hayrın görmeyesin

Çenen çekilsin

Çiviler çakılsın

Çenen bağlansın

Çerler alasıca
       ( D )

Darağacına gidesin

Dalların ayrılsın

Dalın bedeninden ayrıla

Dehatin kesilsin

Dengeni yitiresin

Dermanların kesilsin

Dertlerin artsın

Defterlerin dürülsün

Defterin solundan verisin

Derdine derman bulunmasın

Dilin dişin yansın

Dizin dizin sürünesin

Dillerin bağlansın

Dilini böyüler soksun

Dilini eşek arısı soksun

Dillerin örs olsun

Dişlerin kitlensin

Dillerin dönmez olsun

Dişlerin dökülsün

Deha tin dermanın kesilsin

        ( E )

Ekmek atlı, sen yaya gidesin
Evinde baykuşlar ötsün

Evine ataşlar düşsün

Evin başına yıkılsın

Eyvah ettiğimi buldum diyesin

Ettiğin yanına kalmasın

Ettiğini bulasın

Etlerin dökülsün

Etin kemiğinden ayrılsın

Elin ayağın kırılsın

Elin ayağın top olsun

El içinde rezil olasın

El içinde davulun çalınsın

Ellik geavırı seni

Elin eteğin kesilsin

Ellerin çonnar olsun

Elin ayağın tutmaz olsun

        ( F )

Fıtıklar olasın

Fırıldak seni

Fatihaların okunsun

Felek vursun

Felaketlere uğrayasın

        ( G )

Galıbıyın hayrını görme

Gebe kalamayasın

Geberesi cem

Gıyım gıyım gıyılasın

Gıranlar guyulsun

Gıran giresiceler

Gözüne dizine dursun

Gözlerin ağma olsun
Gövdelerin çürüsün

Gözlerin çıksın

Gözüyün feri kesilsin

Gözüne perdeler ene

Gözlerin eline gele

Gözlerin kör olsun

  ( H )

Hallaç pamuğu gibi atılasın

Hakaretlere uğrayasın

Hak gelsin hakkından

Hastalıklardan kurtulmayasın

Hayatın felç olsun

Hayatın sönsün

Hanen yıkılsın

Hanene ataşlar düşe

Hanan inlesin

Hasret kalasın

Hayvah diyesin

Harmanların yansın

Her parçan biyerde kalsın

 

        ( I-İ )

Ilık ılık kanın aksın

İki elin yanına dökülsün

İki gözün önüne aksın

İki gözün eline gelsin

İki gözüne ağma rnsin

İnin pinin dağalsın

İçine sinmesin

İçinden dertler versin

İçine sızılar girsin  

        (K )

Kanserler olasın

Karartın ortadan kalksın
Kara haberlerin gelsin

Kara yerlere giresin
Kanlar kusasın

Kafaların kopsun

kolların yanına dökülsün

Kulağına kurşun aksın

Kefen paran olsun

Köpek seni

Kel pezevek

Kediler gibi miyavla

        ( L )

Lal olasın

Lahtın bulunmasın

Lanetler olsun

Lime lime olasın

        ( M )

Malların talan olsun

Malın başına çalınsın

Malıyın hayrını görme

Malıyın canıyın hayrını görme

Malını it yesin,bedenini bit yesin

Mermer meliyesin

Melül kalasın

Melül melül bakasın

Melun seni

Mırazlar bulmayasın

Mırazın gözünde kalsın

         ( N )

Nana muhtaç olasın

Nanın kesilain

       ( O-Ö )

Ocacığın sönsün

Ocağın yıkılsın

Ocağında baykuş ötsün

Ortalarda kalasın

Oran buran ağrısın

Ortadan karanlığın kalksın

Ölümü göresin

Ölün çıksın.

Ölülerin dağlarda kalsın

Ölün dağlardan gelisin

Ölünü kurtlar kuşlar yesin

Ölücüğün yunsun

Ömrün kesilsin.

Ömrün tükensin.

Ödün ağzına gele

Ödün kopsun

         ( P )

Parça parça olasın

Parçaların gelsin

         ( R )

Rahatların kaçsın

Rahat gün görmeyesin

Rahle başında ölesin

Rahatsızlıkların bitmesin

Rahat ekmek yeme

        ( S-Ş )

Sabaha çıkmayasın,

Sancılara yakanlasın

Soykalarından çıksın

Soğuk soğuk terin aksın

Soytarı seni

Soyun sopun kesilsin

Soyun tükensin

Soysuz herif seni
Südüklüğün tutulsun
Sürüm sürüm sürünesin

Şaptalar gibi devrilesin

Şafağın kapansın

Şafakların çekilsin

Şafağın kesile

Şah damarından vurulasın

Şarzın kesilsin

Şah damarın tıkansın

         ( T )

Tanrı canını alsın

Tahtın tacın yıkılsın

Takatın kesilsin

Tahtalar gibi olasın

Tekerler altında kalasın

Teneşirlerde yunasın

Tenin dökülsün

Töremiyesin

Trafik kazalarından gidesin

          ( U-Ü )

Uyuz’lar olasın

Uyuz herif

Uyuşuk

Ucu yanık mektubun gelsin
Uçaklardan düşesin

Ufkun kesilsin

       ( V )

Vaadler bulamayasın

Veledizine

Velet tohumu

       ( Y )

Yanın yere gelsin

Yaşın tükensin.

Yağlı kurşunlardan gidesin

Yaşına doymayasın

Yaşın kesilsin
Yaşamayasıca
Yaşı başı kesilesice
Yan ağrılarından gidesin
Yiğit yanların yere gelsin
Yediğn lokma gözüne dizine dursun

Yetmiyesice

Yezit seni

Yiğit yanın yere gelsin.

           ( Z )
Zıkımın dibini ye

Zerzambıl olasın

Zehirler yiyesin

Zelil kalasın

Zekâlarını yitir

Zebani adam

Zıkımlar olsun

Zıkımlan

 

            Araştırma Âşık Ali
      --------------------------------------

    EKLENTİLER DEVAM EDECEK

      --------------------------------------

Kommentare (0) >>
Kommentar schreiben

Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben. Bitte registrieren, wenn Sie noch kein Konto haben.


busy
 
< Önceki   Sonraki >