6.ceviz festivali dinleyin

Tanıtıyoruz

ÖZLÜ SÖZLER

"HAFTA SONU PAZAR ÖMRÜN SONU MEZAR ZENGİN OLSAN NE YAZAR MEZARINI EL KAZAR"

Aşık Ali Yaralandım

Yaralandım Gurbet elde

Eczaneler

ECZANELER İLETİŞİMÇAĞLAYAN ECZANE
------İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2515
FAX: 0344 351 2515
GSM:0536 377 0836
********


DEVA ECZANESİ
----- İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2204
FAX: O344 351 2204
GSM: 0533 543 2362
********

sayaç.Belgesel

ANASAYFA arrow HABER BAŞLIKLARI arrow ÇAĞLAYANCERİT’TE
ÇAĞLAYANCERİT’TE
                                          DEYİMLER
                                 ÇAĞLAYANCERİT’TE
     Engizek’te rüzgâr eser,                  Git demeye biraz öte,
     Gürler Çağlayancerit’te.                 Baraj deniyor gölete,
     Odun için ağaç keser,                    Düzbağ adına Helet’e,
     Körler Çağlayancerit’te.                 Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Bir biriyle yarışırlar,                        Birkaç eve bizde oymak,
     Küsü tutmaz barışırlar,                   İşitmeye ise duymak,
     Adana’da çalışırlar,                        Beceriksizlere baymak,
     Yerler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     Söylentinin adı demiş,                    Şüphenin adına güman,
     Bir yaşlı Keçi’ye çebiş,                    Kes’in ufağına saman,
     Korkak diyen halt eylemiş,              Könçeğin adına tuman,
     Erler Çağlayancerit’te.                    Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Hala’mıza Bibi Derik,                      Beri bak demeye icik,
     Küçük tepelere gedik,                     Körpe oğlaklara çeçik,
     Buğday pişiğine hedik,                    Kürt’ün karısına keçik,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Çalı çırpı’ya kırıntı,                          Düğünde oynanır tura,
     Ev eşyası pır pırıntı,                        Yağlı odunlara çıra,
     Makas’ın adına Sındı,                     Sazın adına damdıra,
     Deler Çağlayancerit’te.                    Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                 *  *  *
     Derin çukurlara esik,                      Rüzgâr’lı yağmur’a tipi,
     Kedinin adına püsük,                      Kipri’nin adına kirpi,
     Dargın olanlara küsük,                   Kurumuş dallara çirpi,
     Derler Çağlayancerit’te.                 Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Öksüz dağına çığralı,                     Ilık esen rüzgara sam,
     Şişman olanlara yağlı,                    Üzüntü’nün adına gam,
     Ham çarık giyene dağlı,                  Ahşap yapılı eve dam,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Yaraya sürülene em,                      Su birikintisine göl,
     Çayırlık alanlara çem,                     Paylaşmanın adına böl,
     Buğday sapın ezene gem,              Oğlan çocuklarına döl,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Meses demirine labıt,                     Menteşe adına kullap,
     Kebe büyüğüne kapıt,                     Çetin odunlara sınnap,
     Çok zayıf olana tabıt,                      Urgan ipliğine kınnap,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Çirkinlere kaşı çatık,                       Kurnaz adamlara tülek,
     Sıkıntıyı baştan atık,                       İsteğin adına dilek,
     Erken uyuyana yatık,                      Kar yığıntısına silek,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Medine’nin adına haç,                    Yere dökülene sergen,
     Kurnaz insanlara anaç,                   Harman aletine dirgen,
     Karşı ki tepe’ye yamaç                    Evlenmeyenlere ergen,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Bilmiyorum demek billim,                Al götür demeye elet,
     Konuşana tatlı dillim,                       Yiğit insanlara çelet,
     Ev merdivenine süllüm,                   Densiz çocuklara velet,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Çabuk var demeye tez git,              Taze kenger’lere suluk,
     Yavşağın irisine bit,                         Damın kenarına duluk,
     Bulgur ufağına sümüt,                     Büyük yannıklara tuluk,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Sakallı amcaya dede,                     Menfaat’in adı çıkar,
     Anne Anne’lere Ebe,                      Çatpat konuşana sakar,
     Büyük ağabeye Ede,                      Kirli dolaşana kokar,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     Gurbet gezene sıla’cı,                    Bir Lira’nın adı kayma,
     Mide ağrısına sancı,                       Çuvalın yüküne yayma,
     Büyük abla’lara bacı,                      Mevsimlik evlere hayma
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     Ova yazılara dölek,                         Kalleş’liğin adı puşluk,
     Paylaşmanın adı bölek,                  Eğlencenin adı dışlık,
     Kollu Atlet’lere köynek,                   Öğleden önceye kuşluk,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Ceviz’in kabuğuna ger,                   Cambazlık edene köçek,
     Maarifet’in adı hüner,                      Çemreninde suyu geçek,
     Fitilli Lamba’ya Fener,                    Tumanın adına könçek,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Vefat edenlere ölük,                       Sen demeye denilir siz,
     Elenmiş toprağa höllük,                  Köşker aletine de biz,
     Katır’a Eşşeğ’e gölük,                    Tembellere beceriksiz,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Kabuklu yerler Limon’u,                  Heriflerde olur bıyık,
     Yüksek çıkar sesin tonu,                 Geveze insana sıyrık,
     Kilot’un adına iç donu,                    Çuvaldız adına kıyık,  
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                              *  *   *
     Dedi kodulara bühtan,                    Ezan’ın adına ezen,
     Duyunca üzülür insan,                    Derli topluluğa düzen,
     Uzun eteklere fistan,                       Hatılın adına hezen,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *  
     Dostluklara senli benli,                    Üzüm sepeti’ne gufa,
     Öfkeliye deve kenli,                        Un elentisine ufra,
     Tiryaki çay’ına demli,                      Yemek masasına sufra,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                              *  *  *
     Çayır olan yere yonca,                  Gidelim demeye gedek,
     Yeni açmış güle gonca,                 Sopanın adına deynek,
     Beli büküklere goca,                      Korkak insanlara ödek,
     Derler Çağlayancerit’te.                 Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                              *  *  *
     Eskiden de böyle idi,                      Fazla sövene küfürbaz,
     Yıykanmaya bici bici,                     Sevilene çok hatırnaz,
     Yaşlı hanımlara cici,                       İşten kaytarana kurnaz,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                              *  *  *
     Sığır sürüsüne Nahır,                     Yetmemiş üzüme koruk,
     Nahır yatağına ahır,                        Küçük Kamalağa doruk,
      Gücenmenin adı kahır,                  Yaşlı kocalara moruk,
      Derler Çağlayancerit’te.                 Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                                   *  *  *
     Küçükbaş soğana gıska,                 Kavganın adına savaş,
     Hoca olan yazar muska,                 Yaklaşmanın adı kamaş,
     Kendin beğenmişe goska,              Ağır yürüyene yavaş,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Öfkenin çaresi sabır,                       Boyu kısalara gücük,
     Mezarın adına gabır,                       Serçenin adına cücük,
     Kalbur’un adın Halbır,                     Üveze sineğe böcük,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Sulanan tarlaya suluk,                    Kapı anahtarı’na dil,
     Çürümüş nesneye uluk,                 Üzüm sepeti’ne zembil,
     Canı çekmeye umsuluk,                 Aç susuz gezene zelil,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     Yayla evlerine oba,                         Kara saç’a düşmüşse ak,
     Azim göstermeye çaba,                  Başıyın çaresine bak,
     Sobanın adına zoba,                      Karpuz’un hamına kabak,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *        
     Bıyığın kesene yülük,                      Üşüdünse otur ısın,
     Düğme yuvasına ilik,                       İkinci bölüme kısım,
     Bir yaşlı Keçi’ye tülük,                     Akraba olana hısım,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Su ayrım yerine savak,                   Derelerde biter yılgın,
     Büyük tepsilere tabak,                    Sıcaklarda vurur ılgım,
     Buynuzsuz keçiye kabak,               Küsmenin adına kırgın,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Kâğıt’ın adına kehat,                       Dalga geçmelere gırgır,
     Saat’in adına sehat,                        Sessiz konuşana mırmır,
     Dermanın adına dehat,                   Fazla konuşana dırdır,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                              *  *  *
     İş yapamayana baymak,                 Yuka bez’e cibindirik,
     Asa’nın adı dayanak,                      Boyu kısaya bicirik,
     Aklı kısaya avanak,                         Beri bak demeye icik,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                    *  *  *                                             *  *  *
     Derdin ne meramın nedir?              Dua eylemeye niyaz,
     Demiyorsa zorla dedir,                    İlkbahar’ın adına yaz,
     Koltuğun adına sedir,                      Gırtlağın adına boğaz,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Pencere’nin adı temek,                   Günahlıya çok vebali
     Sözünden cayana dönek,               Köhneleşmiş yere hali,
     Mısır darısina sömek,                     Benim Adıma Aşık Ali,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
      ---------------------------------------------------------------------------
                                          LAKAPLAR                    
     Gülizar Çoban’a Şivan,                   Köküş Ahmet bakar şaşı,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Akar gözlerinden yaşı,
     Azzıkçı Reşit’e Botan,                     Cuma’ya yanık yüzbaşı,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Dinle anlatayım birbir,                     Tivis Ali döner semah,
     Sicim’in adına kendir,                      Bilerek işlemez günah,
     Hacı Yusuflara Pendir,                    Hasan emmiye Padişah,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
      Akdere’li şaşkın bakkal,                 Öfkeliye sivri dilli,
      Bilerek yüklenmez vebal,               Saç uzatana kekilli,
      Kahveci Köse’ye çakal,                  Pürçüklü Yusuf’a killi,
      Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                   *  *  *                                               *  *  *
     Mısto Ali giyer terlik,                       Solak Mustafa’ya mırto,
     Kel Ali yapar dikelik,                       Mucuk İbrahim’e hırbo,
     Abdurrahman’a çökelik,                  Hüseyin Çağır’a gırbo,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Şu Cafar Ali’ye Çalli,                       Gizli konuşana hım hım,
     Geçinirler orta halli,                         Sıcağın adına ılgım,
     Hamit’in Adem’e Galli,                     Mehmet’in adına çıvgın,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Manoğlan Veli’ye Cino,                    Kel Aliler kel Veliler,
     Börekçi Yusuf’a Pipo,                      Bana böyle söylediler,
     Kırböcük Ahmet’e Tito,                    Dolgunlara boz Ali’ler,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                 *  *  *
     Mehmet Güney’e eşekçi,                 Sarı Mustafa’ya hışlı,
     Nurhak’lı Veli Tüfekçi,                      Herkes ile içli dışlı,
     Kocoğlan Kır’a kepekçi,                   Halil ağaya üç gıçlı,
     Derler Çağlayancerit’te.                   Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Geveze İnsana sıyrık,                     Kalın tahtalara dıççıl,
     Şükrü Mustafa’ya Cıvık,                  Yavaş yürüyene Kıdıl,
     Şofor İbo’ya Pis Bıyık,                     Şu kavlak Kara’ya cıdıl,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Gülsüm Süleyman’a gülü,               Engizek’tedir Zor Ali,
     Lafının üstü örtülü,                          Boynuna almaz vebali,
     Dolmuş şoforuna Tülü,                    Ali Damar’a Tosun Ali,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                 *  *  *
     Dizimize çöktü sızı,                         Onbaşı döverdi yarma,
     Koşamadık kesti hızı,                     Çatkafa yapardı Sarma,
     Anama gıronun gızı,                       Hanifi Yusuf’a candarma,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Kimileri çeker zahmet,                    Kavlağın soyadı aras,
     Ölenlere deriz rahmet,                    Karığın adına taras,
     Abimize Ataş Ahmet,                      Yahya efendiye Dallas,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Börklü Salman Memik ağa,             Sessiz sessiz akar ırmak,
     Ayak uyduramaz çağa,                   Senin işin vurup kırmak,
     Doruk Kasım Maho ağa,                 Gücüklü Mehmete cılbak,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Def olup gitmiyor tasa,                    Batmış güneydeki bağlar,
     Yaşlanmış balalı Musa,                  Kekeç Ali yürek dağlar,
     Elinden düşmüyor asa,                   Saygın insan Hamıza’lar,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Epey gezdin gurbet eli,                   Küçükcerit’liye Kölo,
     Pas tuttu sazının teli,                      Mehmet Yılönü’ye Yelo,
     Baba’mıza Ataş Veli,                      Gavlak Süleyman’a Bilo,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Aynışa Veli’ye Tüccar,                    Çalışan batar kan tere,
     Lafa dayanamaz kaçar,                  Zam yapıyorlar şekere,
     Göy Hoca Ahmet’e Vardar,             Ali Tatlı’ya Tekere,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Sağır lafı anlamaz tam,                  Geniş sülale solaklar,
     İşi gücü keder ve gam,                   Düşmeseler de galaklar,
     Gücük’lü Veli’ye Saddam,             Dazda oturur çolak’lar,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                  *  *  *
     Erinci’de yaşar Mamo,                    Babuccu Hacı’ya Zıhlı,
     Bozlarda oturur Kemo,                   Veli emmiye Bıyıklı,
     Yaap Mustafa’ya Cemo,                 Dede Yusuf’a Cıcıklı,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                                *  *  *
     Haziran’da yeter dutlar,                  Urmelidedir Börklüler,
     Çalışır çabalar hıltlar,                     Çayırlara katır ekler,
     Suya düşmesin umutlar,                 Mirası böldü Özbekler,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Çakal Ali Çakal Veli,                       Üç aylık bebeğe çocuk,
     Çayı çok içer Haceli,                       Sırtına giyemez gocuk,
     Mucuk Yusuf’a Kevceli,                  Yusuf’un adına boncuk,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                *  *  *
     Alinco Mustafa koca,                      Yağmurda gökler şakılar,
     Balık Ali batmış borca,                   Susuz yaşamaz balıklar,
     Muska yazar Fakı hoca,                 Bir mahalleydi Fakılar,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Tıraşlar da Ozanlı’lar,                     Bekçi Ali Tekirdağlı,
     Guzgeçede Kır Hacılar,                  Gırbo İbrahim Cılalı,
     Kır Ali’lere Cıncıklar,                       Garto Hasan’a Gılalı,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                 *  *  *                                                 *  *  *
     Yaşlıdır Borazan Ahmet,                Yazın Öter İbibikler,
     Adamcağız çekti zahmet,               Tavuklar külü didikler,
     Ormancı Bıyıklı Mehmet,                Ören’de yaşar İbikler,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                  *  *  *                                               *  *  *
     Musa’ya derler heçbari,                  Seslen Çöllo Neredesin?
     Ahmet emmiye Entari,                    Uzaklardan gelir sesin,
     Küçük Mustafa’ya Vali,                   Âşık Ali’ye Aziz Nesin,
     Derler Çağlayancerit’te.                  Derler Çağlayancerit’te.
                                          ---===SON===---
 
Kommentare (0) >>
Kommentar schreiben

Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben. Bitte registrieren, wenn Sie noch kein Konto haben.


busy
 
< Önceki   Sonraki >