6.ceviz festivali dinleyin

Tanıtıyoruz

ÖZLÜ SÖZLER

"HAFTA SONU PAZAR ÖMRÜN SONU MEZAR ZENGİN OLSAN NE YAZAR MEZARINI EL KAZAR"

Aşık Ali Yaralandım

Yaralandım Gurbet elde

Eczaneler

ECZANELER İLETİŞİMÇAĞLAYAN ECZANE
------İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2515
FAX: 0344 351 2515
GSM:0536 377 0836
********


DEVA ECZANESİ
----- İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2204
FAX: O344 351 2204
GSM: 0533 543 2362
********

sayaç.Belgesel

ANASAYFA arrow HABER BAŞLIKLARI arrow KARAFATMA YURDU
KARAFATMA YURDU
    KARAFATMA YURDU ÇAĞLAYAN CERİDİ
    Osmanlı kaynakları Maraş sınırları içerisindeki Cerid oymaklarını Kuşçu Ceridi ve Çağlayan Ceridi diye ikiye ayırır. Kuşçu Ceridi Pazarcık havalisine yerleşirken Çağlayan Ceridi’n ise toplu bir şekilde bugün hala bir ilçe merkezi, iki belde ve sekiz köyden oluşan idari bir bölünme içerisinde varlıklarını sürdürdüklerini bilmekteyiz. Elbistan - Pazarcık arasındaki sarp sıradağlarda yaşamlarını sürdüren Çağlayan Ceridi bu bölgeyi yüzyıllarca yaylak olarak kullanmıştır. Burası Faruk Sümer’in tespitiyle Anadolu’dan Suriye ve Irak’a giden en işlek yolun en bilinmeyen kısmıdır. Fırka-i İslâhiye’nin kararlılığı karşısında iskâna mecbur olan Çağlayan Cerid’i Aksu’nun gözü olarak bilinen yaylak yerini kendisine iskân yeri olarak belirlemiştir. Anadolu-Suriye, Irak ticaret yoluna hâkim olan bu bölgede geçmiş yüzyıllarda Romalılar ve Ermeni’lerde yaşamıştır.
  Bugün Küçükcerit köyünün bulunduğu Aksu’nun gözünde iskân olunan Çağlayan Cerid’in Deli Ahmetli oymağı bugünkü Çağlayan Cerid ilçe merkezine gelerek büyük bir kaynak suyunun başına evini kuruyor. Deli Ahmetli oymağının inşa etmiş olduğu ev halen aynı soydan gelen Topuzlar tarafından kullanılmaktadır. Bu su kaynağının başına bilahare Cerid’in Kızıllı ve Tabanlı oymakları da gelip yerleşiyor. Buraya inşa edilen ve Keziban Hatun adlı bir Cerid hatunu tarafından yaptırılan Ulu Cami Cuma namazı kılınabilen, fermanı olan bir camidir.
      Kahramanmaraş Müftülük kaynaklarına göre o dönemde şehir dışında Cuma namazı kılınabilmesi için fermanı olan üç camiden biri Keziban Hatun Camiidir. Çağlayan Cerid’de bugün Deli Ahmetli, Kızıllı ve Dabanlı adlı Cerid oymaklarının yanısıra buraya sonradan gelip yerleşen ve “Aralık Evi” diye adlandırılan bir başka gurup daha vardır ki bunlar Cerid boyundan değildir. Çoğunluğu meslek sahibi olan Aralık evi mensupları değişik zamanlarda mesleklerini icra etmek için geldikleri Çağlayan Cerid’de kalmış, oradan evlenip ev bark edinmiş kişilerdir. Yerleştikleri bölgelerde farklı isimlerle anılan Cerid Türkmenlerinden Çağlayan Cerid’in Deli Ahmetli, Kızıllı ve Dabanlı oymakları da zamanla kendi içerisinde farklı obalara ayrılmıştır. Bugün Çağlayan Cerid’inde Deli Ahmetli, Kızıllı ve Tabanlu yerine kullanılan
      Ve onlardan çoğalan aile isimleri Havalar, Gara Bekirler, Abacılar, Pürçükler, Acaroğlanlar, Karaömerler, Küpeliler, Kelaliler, Honular, Çobanlar, Gözeler, Kırhacılar, Katırancılar, Babuççular, Güssümler, Cırıklar, Mucuklar, Çakallar, Bozaliler, İbikler, Hıtlar, Teslimeler, Velalar, Fakılar, Goca İbişler, Nalbantlar, Hıltolar, Garipler, Misirler, Böklüler, Cohlomarlar vs. Serdar Yakar
          -----------------------------------------------------------
        Ç.CERİT’İN KASABA VE İLÇE OLUŞU
    Çağlayancerit 1986 yılında kadar köy olarak kalmış, bu tarihte belediye teşkilatı kurulmuş ve 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe statüsüne kavuşmada dönemin iktidar partisi ANAP’ın ve ilk dönem belediye Başkanı Hasan Kekil’in gayretleri vardır. Okuma yazma oranının çok düşük olduğu Çağlayan Cerid’de yeni kuşak okuyarak gelmektedir. İlçenin kuruluşunda lise mezunu bulamayan Ceridli bugün kendi içerisinde doktor, veteriner, hukukçu, ilahiyatçı, siyaset bilim uzmanı ve tarihçi çıkartabilmektedir. 2003 yılı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Ahmet Sakallı’nın “Cerid Aşireti ve Çağlayan Cerid İlçesi” adlı okul bitirme tezi Çağlayan Cerid ilçesi ile ilgili son bilgileri bize vermektedir. En son yapılan (22 Ekim 2000) nüfus sayımına göre ilçede 15.154 erkek, 14.426 kadın olmak üzere toplam 29.580 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 12.642’si ilçe merkezinde, 16.938’i ise bağlı belde ve köylerde yaşamaktadır. Sakallı, Çağlayan Cerid ile ilgili tezinde Çağlayancerit ilçesinin sosyal yapısını şu cümlelerle anlatmaktadır:
     Çağlayan Cerid’de halk haneleri genelde kalabalık bir nüfus yapısına sahiptir. Bu durum nedeniyle ve geçim kaynaklarının yetersizliği sonucu mevsimlik göç yaygındır. İlçe genelinde sağlam ve sevgiye, saygıya dayalı bir aile yapısı göze çarpar. Aile fertleri birbirinden kopuk olmayıp yardımlaşma içindedirler. Ailede genel anlamda işleri planlayıp, iş düzeni sağlayan ailenin en büyüğüdür. Bu genelde büyükbabadır. Geçim sıkıntısının had safhada olduğu Çağlayan Cerit’te halkın büyük kısmı Mayıs-Aralık ayları arasında Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Kıbrıs ve yurtdışına işçi olarak çalışmaya gidenlerin sayısı artmaktadır. Yurtdışında çalışan işçilerin bölgeye epeyce katkıları olmaktadır. Çukurova Ceritli için bir ekmek kapısıdır. Bunu böyle bilen Âşık Ali Çukurova için yazdığı şiir’i  
                           ---------------------            Serdar Yakar
          BOL OLSUN
 Bir methiye yazsam Çukurova’ya,
 Çukurova mahsullerin bol olsun.
 Gece gündüz yalvarırım Mevla’ya,
 Çukurova mahsullerin bol olsun.
 
 Gâvur dağlarını aşar gideriz,
 Türküler söyleyip coşar gideriz,
 Pamuğun çapalar tımar ederiz,
 Çukurova mahsullerin bol olsun.
 
 Tarlaların motorlarla sürülür,
 Yurdun dört yanından işçiler gelir,
 Çir düşmesin pamukların dökülür,
 Çukurova mahsullerin bol olsun.
 
 Saygın olur ağaların beylerin,
 Büyük sanayiler ve iş yerlerin,
 Misafir perverdir bütün köylerin,
 Çukurova mahsullerin bol olsun.
 
 Mersin il’i Toroslar’a bitişir,
 Yaylasında keklikleri ötüşür,
 Pamukların hası sende yetişir,
 Çukurova mahsullerin bol olsun.
 
 Pırıl, pırıl aydınlıktır her yanı,
 Yıllar yılı incitmedin bir canı,
 Doyurursun yüz, bin’lerce insanı,
 Çukurova mahsullerin bol olsun.
 
 Âşık Ali’m uzak değil yakın ha!
 Nazar etmesinler boncuk takın ha!
 Pamuğuna kurt düşmesin sakın ha!
 Çukurova mahsullerin bol olsun.
                                   22 Eylül 1971
 
Kommentare (0) >>
Kommentar schreiben

Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben. Bitte registrieren, wenn Sie noch kein Konto haben.


busy
 
< Önceki