6.ceviz festivali dinleyin

Tanıtıyoruz

ÖZLÜ SÖZLER

"HAFTA SONU PAZAR ÖMRÜN SONU MEZAR ZENGİN OLSAN NE YAZAR MEZARINI EL KAZAR"

Aşık Ali Yaralandım

Yaralandım Gurbet elde

Eczaneler

ECZANELER İLETİŞİMÇAĞLAYAN ECZANE
------İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2515
FAX: 0344 351 2515
GSM:0536 377 0836
********


DEVA ECZANESİ
----- İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2204
FAX: O344 351 2204
GSM: 0533 543 2362
********

sayaç.Belgesel

CERİT LEHÇELİ SÖZLER
                       Ç.CERİT LEHÇELİ SÖZLER
          ( A )                                      

   SÖZLER

      SÖZCÜKLERİN ANLAMLARI

Acer   

Yeni

Ağal

Davar Sürüsünün yattığı yer

Alaf

Yüksek Alev

Atlambaç

Suda üzerine basılan taşlar

Ağartı

Süt, yoğurt, ayran,

Aha gediyok

Hemen gidiyoruz

Ahmak

Aklı yetmeyen

Ahır

Sığırların yattığı yer

Ananmak

Sırtüstü sağa sola dönmek

Ansızca

Aniden

Angıt

Biçare

Asbap

Elbise, çamaşır

Ahrap

Akrep

Arı

Tertemiz

Artmak

Kıl çuval

Ari

Eğri

Armıd

Armut

Alma

Elma

Alaana

Herkese hepsine

Alen

Bekleyin

Alengirli

Karışık

Aynı

İkiz eşi

Armıt

Armut

Azzık

Nevale

Aaaz  

Yeni doğurmuş ineğin ilk sağılan sütü

Apırcın

Birden bire telaşlanmak

Abab

Elbise Giyisi

Aş 

Pilav

Aşılak

Bir tür armut, çeşidi

Avurt

Ağız içi

Avrat

Ev hanımı

Arkanı unutma

Gelen bir misafiri uğurlarken gecikme yine gel anlamındadır.

Arısili

Tertemiz olmuş

Ayakyolu

İdrara Çıkma

Aynışa

Ayşe

         ( B )  

Baldırcan    

Patlıcan

Babal

Vebal

Babıç

Terlik Ayağa giyilir

Bastık

Pekmezden yapılan bir tatlı çeşidi

Baran

Sıralı dikilmiş üzüm bağı

Batkıncı

Zarar eden

Bakraç

Boş kova

Bacanak

Baldız

Baran

Bir hizada dikilmiş üzüm tiyekleri

Bannak

Parmak

Bayır

Kitir topraklı yer

Batman

Üç kiloğram ağırlığında

Bandıkdım

Susadım

Bazlama 

Kalın ekmek

Başı bağlı

Nişanlı lı kız

Başşak

Pamuk tarlasımda ikinci kırım

Başı büyük

Kertenkele

Baymak

Beceriksiz

Batman

Bir ölçü aleti

Bayak

Az önce

Baytar

Veteriner hekim

Bari

Keşke

Bacı

Abla

Baht

Kader

Bıldır

Geçen yıl

Bibi      

Hala

Billim

Çokbilmiş

Biz

Köşker aleti

Biyoz

Bu kez

Belemek

Bebekleri beşiğine yatırmak

Bezenek

Birilerini kızdırmak

Betsindim

Tiksindim anlamında

Bestil

Pekmezden yapılan kalın köşeli tatlı türü

Bel

Bir nevi demir kürek

Bizir

Soğan tohumu

Bider 

Tarlaya ekilecek tohum

Bilo

Bekir, Bilal isim

Bıhçı

Testere

Biradi

 Paniklemek acele etmek anlamında

Bıldır

Geçen yıl

Buslu

Havaların sisli olması

Buza

İnek yavrusu

Buvahıt

Bu vakit

Buza

Yeni doğmuş inek yavrusu

Bük

Dere kenarları Çalılık

Boyunduruk

Öküzlerin boynuna takılan

Boyraz

Poyraz

Boortlen

Böğürtlen

Buaz

Bu defa bu sefer

Bor

Sürülmemiş tarla

Buğanak

Geçici Serpintili yağmur

Bulamaç

Pekmezden yapılan bir tatlı türü

Bonek

Bir akarsu önüne yapılan ufak göl

Boon

Bu gün

Bağazın olsun

Boğazın olsun

Börtleme

Yemeğin haşlanması

Börk

Ahşap evlerde direk üzerine konulan

         ( C )  

Caa  

Örgü örmeye yarayan çelik tel

Cakkavı

Gevezelik yapan

Cangama

Gürültü çıkarmak

Cehez

Çehiz

Ceylan

Elektrik

Cardın 

Büyük fare

Celfin 

Ceflin

Cereme

Zarar ziyan Ceza ödeme

Ceviz

Goz

Cıbıldak

Islanmak

Cırcır

Fermuar

Cici

Yaşlı kadına denir

Cezgele

Tahtadan yapılan 4 kollu yük taşıma aleti

Cor

Laf

Cip fazla

Çok fazla

Cuvara

Sigara

Culuk

Hindi

Cücük  

Serçe

Cürüt

Bahar aylarında geceleri öten bir böcek

Cırındırık

Etin işe yaramazı

Cımaladı

Tırmaladı

Cılgı

Dağ yamaçlarında patika yol

Cıddıl

Tahtanın dış kısmı

Cıvık aş

Duru pişirilmiş pilav

Cılbak

Çıplak

Cıncık

Cam Şişe

Cıllavık

Kanatlı ağustos böceği

Cici       

Yaşlı teyze ve amca hanımına deniz

         ( Ç )  

Çalkama

İçerisine Su katılan ayran

Çomça

Ağaç kaşığının büyüğü

Çalkalama

Kıvırarak oynama

Çalgam

Şalgam

Çarkıt

Bozulan bir alet

Çaydannık

Çaydanlık

Çangal

Loğ çekme aleti

Çağal

Ufak taş yığını

Çala (payam)

Badem

Çalı

Dalı dökülmüş

Çardak    

Ahşap balkon

Çarkıt

Bozuk

Çanak

Ağaçtan oyulan

Çalma

Kadın başlığında kullanılan bir takı

Çarık

Taze deriden yapılan kışlık ayakkabı

Çalgın

Deli anlamında

Çapıt

Eskimiş yıpranmış bez parçası

Çalli

Erkeklerin oynadığı üçayaklı çubuk

Çavdar

Bir buğday cinsi

Çul

Kıldan yapılan bir sergilik

Çöpür

Keçi kılının işe yaramayanı

Çeralası

Bir beddua çeşidi

Çem

Sık çayır

Çebiş       

Doğurmamış keçi  

Çekecek

Havuç elma ufalayıcısı bir alet

Çimmek

Banyo yapmak

Çelik

Tahıl ölçme aleti

Çimdik

Bir kişinin elle etini sıkmak acıtmak

Çifte

İki gözlü av tüfeği

Çıkrık

İp bükmeye yarayan bir alet

Çıtanak

Dalda bitişik iki ceviz ve meyve

Çıpkı

Uzun ağaç parçası

Çırpmak

Meyveli ağacı dalından dökmek

Çıtırık

Çetin

Çıtanak

Bitişik büyümüş ceviz meyve türü

Çirtik    

Üzüm salkımının küçüğü

Çimdik  

Banyo yapma

Çimdik

Bir kişiyi acıtacak şekilde çimdikleme

Çorak olmuş

Tuzlu olmuş

Çor               

Öksürük

Çömelmek

Dizleri bükerek bekleme

Çöğdürdü

İşedi anlamında

Çölpeşik

Karmakarışık

Çevirme

Bağ ve bahçe kenarlarına yapılan siyeç

Çüklük

Bebeklerin altına konan naylon

         ( D )  

Dam

Ahşap ev

Darmen

Değirmen

Darak

Tarak

Daban

Tek katlı ev

Daalmı?

Değimli?

Damasımak

Beğenmektir

Darcık

Kuzu derisi

Darbız

Ekime hazırlanan sulanmış tarla

Dabaz

Vücut’ta görülen kabarıklar

Dahra

Genelde bağ budamaya yarayan kesici

Daze

Teyze

Dunna

Çıkıntı

Delanni

Delikanlı

Debelenmek

Birden bire kalkmak

Demin

Az önce

Deri  

Perşembe

De hele

Ne söyleyeceksen söyle

Derdi çattı

Hava’nın bulutla kaplanması

Depik atma

Tekme atma

Devlisi gün

Dün

Duşandırık

Öküzlerin ağzına takılır

Duşlamıya

Sen seni yorma

Duluk

Evin bir Kenarı

Dulda

Rüzgâra karşı korunak

Dutacak

Elin yanmaması için iki bez parçası

Duudü

Balta ve keserin ters yönü

Düve

Doğurmamış küçük inek

Düven

Dükkân

Dürme

Tuzlanarak güneşte Kurutulmuş et

Dışlığım gelm

Vakit geçmiyor

Dıkız

Yaş tarla ve çok dolu

Dibek

Ağaçtan oyulmuş çanak

Dil

Ahşap kapı anahtarı

Dinel

Ayak’ta dur

Dirgen

Sap saçma aleti

Dikeç

Kazık çeşidi

Dolama

Kadınların giydiği etek türü

Doğrambaç

Ayrana ve yoğurda ekmek doğramak

Dolambaç

Yolun uzaklığı

Don yumak

Çamaşır yıkamak

Döl 

Erkek çocuklar

Dönek

Tarla başı dönüşü

Dölek

Düz ve geniş arazi

        ( E )

Ede

Abi

Ebe

Nine

Endeze

El aletleri

Evlek

Ekin ekerken belirlenir

Eşe Aynışa

Ayşe

Eşiklik

Kapı girişleri

Elenti

Kalburun altına dökülen buğday ve diğeri

Eba bila

Küçük bir uğur böceği

Eğri büğrü

Virajlı patika yol

Ebabila

Uğur böceği

Evraaç

Yuka tahtadan yapılı Ekmek pişirme aleti

Ehliz

Sessiz

Esik

Çukur

Essahmı

Gerçekmi

Ekece

Çok havalı biri

Eşşek

Merkep,

Ekşili aş

Tamtum aşı. Domatesli salçalı pilav

Elleham 

Herhalde

Ellik

Ekin biçerken parmaklara takılan aleti

Emmi

Amca

Enecek  

Merdiven

Evlik

Zahire konulan bölüm

         ( F )   

Fingirdemek

Yerinde duramamak

Fasıla

Fasulye

Fadıma

Fatma

Farç

Üzüm tepelenen yer

Fatık

Fatma

Fatey

Fatma

Fato

Fatma

Fırıldak

Üçkâğıtçı

Fıstan

Uzun etekli bayan elbisesi

Fistan

Bir kadın elbisesi

Firengi

Kilit çeşidi

Fişne

Vişne

Firez

Hasatı kalkmış buğday tarlası

Firik

Hafif kurumuş tarhana

         ( G )    

Galli

Sincap

Garık

Sebzelerin dikimi için hazırlanan ark

Gamga

Ucu sivri çöp

Garman hort

Birbirine karışmış

Galan

Tamam bundan sonra

Gasnak

Kalbur yapımında kullanılan çok yuka tahta

Gameti bükük

Beli bükülmüş

Gamaş           

Sık oturmak

Gayde

Şarkı ve türkülerde makam

Gayım

Sağlam

Gazi

Bir takıntı türü takı

Gullap

Kapı menteşesi

Gucaklık

Kiler

Gurk

Ceviz fidanı olan yer

Gulaasma

Boş ver

Gurk yayma

Tavuk yavruları

Gurbanım size

Seni yaratana gurbanım anlamında

Guz

Güneş görmeyen dağ yamacı

Gufa

 Büyük üzüm sepeti

Gubar

Suyu olmayan sulanmayan tarla

Guzlacı 

Gebe

Gunna

Ocağın bir köşesine denir

Gundak

Silahın ağaç kısmına yapılan

Guzlamak

Doğurmak

Ger

Cevizin ilk dış kabuğu

Geradi

Gerekti

Gedik

Küçük Tepe

Gem

Buğday sapın ezmek için tahta alet

Gişi

Kadının kocasına seslenişi anlamında

Gicişme

Kaşıntı

Gil,gil

Bir çeşit kuş darısı

Geliç

Çok sert bir ot çeşidi

Goz

Ceviz

Goynudolu

Hamile

Goortmak

Bırakmak

Goska

Çok havalı biri

Goruk

Üzümün yetişmemiş hali

Gocoğlan

Yaşlanmış

Goncu kısa

Cimrilik

Guzlamak

Doğum yapmak

Gözel

Güzel

Gölük

At, Eşek, Katır, yük taşıyan anlamında

Göy

Mavi

Göy

Daha olgunlaşmamış ekin

Göcek

Yeni biten buğday

Gön

Sığır derisi

Gıskaç

Kızgın demir tutmaya yarar

Gıska

Soğanın çok küçüğü

Gırat

20 kiloğramlık bir ölçü küleği

Gınnap

Sert ve sağlam iplik

Gıyık

Büyük iğne

Gıklık 

Koyun keçi yünü kırkma bir nevi makas

Görüm

Görümce

Göz

Pınar

Göbelek

Mantar

Gülle

Taştan yapılmış yuvarlak

Gümbürdek

Geniş göl

Gübür

Çürümüş ceviz yaprağı

         ( H )  

Halbır

Elek cinsi, kalbur

Hayva

Ayva

Hayvah

Eyvah

Hayma

Çalılardan yapılan yazlık ev

Hanek

Boşa zaman geçirmek

Hapap

Takunya

Haral

Büyük çuval

Hacı hamza

Bir armut

Hanedan

Bir aile büyüğü

Hatırıp

Çiftçiye lazım olan

Hamamlık

Banyo

Hayat

Altkat evlerin girişi

Hayma

Çalıçırpıdan yapılmış yaz evi

Hırkız

Hırsız

Hızmat

Bir kişiye yardım etmek

Hılt oldum

Çok yoruldum

Hışım çıktı

Çok yorgunum

Himibir etme

Birileriyle gizli anlaşma

Hoyuk

Korkutucu anlamında

Horanta

Çocuk çokluğu

Holuk

Yağmur suyunun akması için oyuklu ağaç

Hol

Tavuk için tek yumurta

Hu

Çalıdan yapılan bağ evi

Hedik

Nohut, Buğday karışımı pişirilmiş yiyecek

Hergele

Yük taşımaya yarayan tahta

Herif

Aile reisi erkek

Hetif

Üzüm tanesi

Hezen

Kalın ağaç

Herdem

Renkli tül, bez

Helik

Kar aleti ve ufak taş

Hetif

Üzüm tanesi

Hüyük

Bağ içerisine yapılan ahşap ev

Höllük

Çocukları belemek için yumuşak toprak

Hurç

Büyük bez parçası

Hümbek

Arakesme oyununda kullanılır 1 taş

Hüs

Sus

Hüngür hün.

Bağırarak ağlamak

        ( I )   

Irgalamak

Meyveli ağacı sallamak

Isırgan otu

Çoban çökerten yakıcı bir ot

Iğdışlanma

Yürürken sallanmak

Irgat

İşçi

Irbık

Abdest suyu koyulan ibrik

Ihtı

Rüzgârın esmediği dere

Irado

Radyo

Iramazan

Ramazan

Irahat

Rahat

          ( İ )

İzar

Kara çarşaf

İnamsaama

Gök kuşağı

İtaa

Kuzu derisi

İncaz

Can eriği

İlaan

Büyük leğen

İtibunnu

Kuş burnu

İğ

Yün ipi eğirmeye yarayan bir alet

İplerim

Gönderirim

İbik

Bir köşe

İşlik

Marangoz ustasının tezgâhı

İlişkit 

Etli sucuk

İtibunnu

Kuşburnu

İtayağı yemiş

Yerinde durmayan çok gezen anlamında

İsnehan

Pazartesi

İsnehan ötesi

Salı

        ( K )   

Karsambaç

Kar ile pekmezin karışımı

Katık

Ayran

Kamaş

Sıklaşmak

Kayış

Kemer

Kaşıklık

Söğüt çubuğundan yapılan kulplu sepet

Kapıt

Kışlık, uzun bir erkek paltosu

Kav

İçi boş anlamında

Kasnaklık

İnce tahta

Kaş

Arkın kenarı

Kabak cücüğü

Küçük kabak

Kâh

Ufak tepe

Kemçik 

Ağzı çökük

Kesik

Benzi sarı hasta anlamında

Kes

Samanın en irisi

Kele

Yazık

Kendir

Ot’tan yapılan uzun ip

Keskenmek

Vurmaya hazır

Kebe

Bir tür giyecek Kapıt

Kefen

Dikenli bir bitki

Kepcik

Yayılan ayranın loru

Kelpeten

Kerpeten anlamında

Kesnik

Sütün ekşimesi anlamanda

Koruk 

Olgunlaşmamış üzüm

Kolan

Yassı bir ip

Kocamsımış

Kocamış ve yaşlı anlamında

Konak

Bir tür darı cinsi

Koyak

Dağ yamacı

Kokuşmuş

Bir kaynak suyunun Kuruması anlamında

Köynek

Beyaz bezden yapılan İç çamaşır

Kösüre

Balta keskinleştirici taş türü

Kötek

İri sopa

Kötürüm  

Çok zayıf hasta

Köm

Kışın dağda davar beslenen ev

Kömbe

Az kalınca edilmiş küçük ekmek

Közleme

Pişirilmiş bir köfte türü

Kösele

Ayakkabı yapılan deri

Kubar

Susuz tarla

Kuz

Güneş görmeyen yer

Kum kumu

Bir sürüngen

Kucaklık

Evin zahire konan bölümü

Kutnu

Bir tür kumaş

Kuymak

Pekmezden yapılan bir tatlı türü

Kuşgana

Orta boy bir bakır kazan

Külek

Ayran süzücü

Küllük

Genelde köylerde kül dökülen yer

Kürük

Yeni doğmuş eşek sıpası

Kütük

Et, ve ot dövmeye yarar

Küldöken

Ev hanımı

Küsaan

Çabuk küsen

Küşne

Hayvan yiyeceği

Kıska

Soğanın en küçüğü

Kıskaç

Elbise mandalı

Kırma

Pekmez yapılan bir tatlı türü

Kınnap

Sağlam ip

Kırık

Odun ufağı

Kırıntı

Dalsız çalı

Kirmen

Ağaçtan yapılmış 4 kanatlı yün eğirici

Kikirdek

Acele, Acele gülmek

Kirpit

Kibrit

Kile kile

Meyvenin peş peşe dökülmesi

Kirez

Kiraz

         ( L )   

Lağap

Takma isim

Labıt

Çiftçi mesesinin arka ucuna takılan demir

Lor 

Yavan Çökelik

Loğdur

Ahşap ev üzerinde olur

        ( M )  

Malamat

Rezil, Berbat

Malaama

Ezilmiş buğday saman ve taneli hali

Maadanız

Maydonoz

Mahana

Bahane

Maraklanmak

Öfkelenmek sinirlenmek

Mahrama

Mendil

Masere

Pekmez yapılan ocak

Malihülya

Düşünmek

Maspispis

Kedi çağırmak

Malama

Sap saman buğday yığını

Merem

Meryem,

Mezer

Mezar anlamında

Mehezsiz

Lafını bilmeyen kışkırtıcı

Melengiş

Menengiç

Meses

Çiftçinin kullandığı uzun sopa

Mırık

Çamur anlamında

Mıırtlaç   

Zayıf hasta

Mık

Çivi anlamında

Mıkaat ol

Sahip ol anlamında

Mısdık

Mustafa anlamında

Mırs

Cimri anlamında

Misir

Mısır darısı

Mihençi

Gözetleyici

Miheklenmiş

Çürümüş

Mısdafa

Mustafa

Möhör

Mühür

Mürdün

Manila kalın demir anlamında

Müzefir 

İspiyoncu

         ( N )  

Naakıt

Ne zaman

Narpız

Yarpız

Namtı 

Sapsız bıçak

Naylon

Römork, muşamba anlamında

Nootuyon

Ne yapıyorsun

Noldu

Nereniz ağrıdı

Notuyon

Ne yapıyorsun

Nohot

Nohut anlamında

Nusük

Yüzük

Nişe

Buğdaydan yapılan

        ( O )   

Omaç

Pekmezden yapılan bir yiyecek

Omar

Ömer

Omça

Dalsız ağaç

Oklaaç

Oklava

Oma

Bel’e yakın kısım

Odalaca

Küçük demir küreği

        ( Ö )   

Ökünmek

Taklit etmek

Ötan

Üç gün öncesi

Ökle Gel

İneği çayıra bağla

Örtme

Üzeri oda alt kısmı yol olan geçit

Örtülük

Yatak yorgan konulan yer

Ötlek

Korkak manasına gelir

        ( P )   

Palıt

Meşe ağacı

Payam

Badem

Patata

Patates

Pandıl

Semerin kayışı

Pahıl

Mırs

Pece

Baca

Peydah oldu

Aniden karşımda gördüm

Penes

Eski para

Peşkir

Ufak el havlusu

Pırtı

Yeni kumaş ve Ev eşyası anlamında

Pıtırtı

Ufak bir ses duymak

Pin

Tavuk kümesi

Picik

İneğin yeni doğmuş yavrusu

Pirt pirt

El uzatarak inekleri çağırmak

Pirpirim 

Semizotu

Pus pus

Tavukları yakalamada denir

Pürçüklü

Havuç

Püraan

Ağaç bedeninde oluşur

Portak

Kaç

Pöhrek

Taştan yapılmış suyolu

Püsük

Kedi

        ( R )

Rafan

Biraz hızlı ve rahat yürüyen at

Ranza

Karyola

        ( S )   

Sadana

Vurdumduymaz

Saban

Çift sürme aleti

Sal

Kalın tahtadan yapılmış pekmez konulan

Safralık

Kahvaltı

Sandala

Sandalye

Samı

4 tane kısa sopa

Satır

Su taşınan kulplu bir kap

Samı ipi

Çiftçiler kullanırlar

Sakık

Mesesin ucuna çakılan küçük çivi

Sarat

Seyrek dokunmuş kalbur

Sarerik

Kayısı

Sehat

Saat

Söot

Söğüt

Seki

Oturmak için dölekleşen yer

Selamlık

Kapı girişi holü

Serpene

Bağ’da kullanılan bir değnek

Sundurma

Kalın bir sopa

Sufan

Soğan

Suluk

Taze kenger kökü ve sulu tarla

Sufra

Sofra

Sütlaan

Telemenin ham maddesi

Süyük         

Kenar fazlalığı

Sümsellenme

Tembelleşme

Süve

Kapıların dış kenarına çivilenen tahta

Sürk

Vücutta kızarıklar

Sümüt

Bulgurun elentisi, simit

Süraaç

Kapıları içten kilitleyen sürgülü mandal

Sürgü

Bulaşık yıkamak için bir sünger

Südük

İdrar

Süllüm

Ağaç ve taş Merdiven

Sümbül

Ağaç ve taş Merdiven

Sıçan

Fare

Sırık

Dalı yontulmuş ince uzun ağaç

Sındı

Büyük terzi makası

Sıyırgı

Kar kürüme aleti

Sıyıpmak

Kışın kar üzerinde kaymak

Sınnap

Çetin

Sıfın

Çok dik yamaç

Sırım

Deriden yapılan ince bir ip

Sılacı

Gurbet’çi

Sille

Tokat

Sirke

Bit yavrusu

Silek

Kar yığını

Sicim  

Keçi kılından yapılmış uzun ip

         ( Ş )

Şapta

İnce ve uzun ağaç

Şaplak

El ile bir kimseye hızlı vurmak

Şayak

Kara şalvar

Şavrın devre

Suçlusun

Şarmıta

Bir nevi hakaret içeren söz

Şakşak

Alkışlamak

Şoora

Çorba

Şelek

Sırtında yük ve buğday taşımak

Şefteli

Şeftali

Şıkırdım  

Meyve ağaçlarının sık meyvelisi

Şivşek

Ucu ince batıcı demir

Şipşip

Damlama

Şişe

Cam cıncık

         ( T )  

Taak

Silah sesi

Taman

O öyle değil anlamında

Tavatır

Çok mükemmel

Tamtum aşı

Salçalı pilav

Tamatos

Domates

Tabesi almış

Midesi götürmüş

Tiyek

Üzüm ağacı

Titsindim

Tiksindim

Tiringiz

Her yemeği yemeyen yemek seçen

Temek

Pencere

Tembih

Bir işinin yapılmasını emretmek

Teleme

Sütten yapılan bir yiyecek

Tebelleşolma

Yakamı bırakmıyor anlamında

Tezgit

Hızlı yürümek

Tef

Üzüm çürümüşü

Terezi

Terazi

Tokaç

İnce saplı ağaç

Topuç

Ağaç saplı 5 kiloluk demir

Tomatos

Domates

Tokurdak

Bakırdan yapılan bir zil çeşidi

Tufan koptu

Evine figan kuyuldu

Tort

Üzüm bağının kesilmiş kökleri

Tusba

Kaplumbağa

Tusturuk

Şişme balon

Tos dönmez

Aksi anlamında

Töde

İçi boşaltılmış ağaç bedeni  baca

Tustu

Küstü anlamında

Tuhlum

Hasta ve halsiz anlamında

Tülek

Kurnaz kişi anlamında

         ( U )  

Uflak

İri mutfak bıçağı

Urupla

Çelik gıratın en küçüğü külek

Ufra

Un elentisi

Usul

Yavaş

Uluk          

Çürümüş

Undurma

İçine kapanarak düşenmek

Urup

Çeyrek 4 de bir parça demek

Urtmek

Sert ve iri soğan dalı

Urumu Dut’u

A hududu

Uruplaa

25 kilonun dörtte biri

Urtmek

Üğürtmek

Uyluk

Kalça ile diz arası bölüme denir 

Uçluk

Kısa iplik

Uyuşuk

Hareketsiz anlamında

         ( Ü )

Ütme

Kesilmiş tavuğun tüylerini yakma

Üvez

Sivrisinek

         ( V )  

Velhan           

Nadas a bırakılan tarla

         ( Y )

Yannık

Ayran saklama kabı

Yanı Eğri

Börek

Yalbırdak

Tek giyisi

Yayma

Çıplak merkep yükü anlamında

Yavşak

Bit yavrusu

Yalak

Genelde kedi köpeğin yemek kabı

Yal  

Köpeklere verilen yemek artığı

Yalkı

Dalda gözüken tek Ceviz

Yarpak

Yaprak

Yapağı

Keçeleşmiş keçi kılı

Yelikti

Bileği ağrımak

Yekinmek

Ayağa kalkmak

Yeroynadı

Deprem oldu

Yılgın

Dere kenarlarında biten ince çalı

Yırak

Uzak anlamında

Yilmirti

Uzaktan ani bir şey görmek

Yonnuk

İstirahat

Yörep

Meyilli tepe yamacı

Yumuş

Birine iş yaptırmak

Yonuz

Bir erik türü ve lakap

         ( Z )

Zabın

Zayıf

Zahmarı

Kış ayı zemheri

Zahralık

Kiler

Zabun  

Zayıf

Zubun    

3 etekli bayan giyisisi

Zahra

Buğday arpa nohut gibi tahıllar

Zomp

Kalın bedenli ağaç anlamında

Zubun

Geleneksel bir giysi, üç etek

Zembil

Üzüm kufası

Zeenep

Zeynep

Zınnık

Bir dirhem vermem

Zıllamak

Öfkeli konuşma

Zibillik

Hayvan dışkısının istif edildiği yer

Zillenme

Ekilmiş buğdayın topraktan yeni bitmesi

 

                      Yöre: Çağlayancerit

          Çağlayancerit lehçeli yöresel sözler

                 Kaynak Kişi: Âşık Ali Ataş      

                 Derleme Yılları: 2000–2015

          Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2016           

 

 

Kommentare (0) >>
Kommentar schreiben

Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben. Bitte registrieren, wenn Sie noch kein Konto haben.


busy
 
< Önceki   Sonraki >