6.ceviz festivali dinleyin

Tanıtıyoruz

ÖZLÜ SÖZLER

"HAFTA SONU PAZAR ÖMRÜN SONU MEZAR ZENGİN OLSAN NE YAZAR MEZARINI EL KAZAR"

Aşık Ali Yaralandım

Yaralandım Gurbet elde

Eczaneler

ECZANELER İLETİŞİMÇAĞLAYAN ECZANE
------İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2515
FAX: 0344 351 2515
GSM:0536 377 0836
********


DEVA ECZANESİ
----- İLETİŞİM -----
TEL: 0344 351 2204
FAX: O344 351 2204
GSM: 0533 543 2362
********

sayaç.Belgesel

ANASAYFA arrow LAKAPLAR SÜLALELER
LAKAPLAR VE SÜLALELER. 1

        AÇIKLAMA:

        Bu bölümdeki bilgiler, bilimsel olmaktan öte halk arasında paylaşılan bilgilerdir. Bilgilerdeki eksiklikler veya yanlışlıklar tespit edilerek düzeltilmiştir. Lakaplar, İnsanlarımızı tanımak amacıyla, Büyüklerimiz Tarafından kişilere verilmiş lakap isimlerdir. Kimseyi tahkir veya Tezyif amacı güdülmemiştir. Bilindiği üzere çevrede Kişiler soyadlarından öte sülale ve lakaplarıyla tanınırlar. Çağlayancerit’teki lakaplara hemen, hemen Türkiye’nin birçok ilinde ilçesinde köylerinde Rastlanmaktadır. Bu lakap ve soy isim benzerlikleri insanların Aklına akrabalıkları getiriyor. Herkes kendi çapında bir araştırma yapsa inanıyorum ki birçok akrabalıklar meydana çıkacaktır. Bu sayfada en çok emeği geçen Helete Mahallesinden Bilal Öksüzce’ye teşekkür ediyorum.

         -------------------------------------

          LAKAPLARIN, OLUŞUMU:

       Kişinin tutum ve davranışları, karakter özellikleri, mizacı, fiziki görünüşü,  yaşama biçimi, Özel zevkleri ve yeteneklerini karşılayan veya çağrıştıran türlü isim, soy isim, sülale ve sıfatlar, kişiye lakap olabilmektedir. Aynı zamanda, kişinin doğrudan karakter Özelliklerinin yanı sıra mesleği ve Başından geçen bir olay, memleketine ve ailesine ait dikkat çeken özellikleri gösteren Kelimeler de lakap olarak büyüklerimiz tarafından İnsanlara verilmiştir. Çağlayancerit ilçesi dört kabileden meydana gelmiş ve çeşitli sülalelere ayrılmışlar. Kabile isimlerini taşıyan ilçe halkı karşılaştıklarında bir birlerine bazen kabilem, bazen aşiretim, Akrabam, Sözcükleriyle bir birlerine hal hatır sorarlar.

          -----------------------------------

          KABİLELER VE ANLAMI:

   1- (Aralık evi) pek eve gelmezlermiş. Orada burada Vakit geçirdikleri için bu kabileye Aralık evi demişler.

    2- (Deliahmetli) çok fazla deli dolu yiğit insanlarmış. Kavga etmeyi severlermiş. O yüzden bu kabileye Deliahmetli demişler.

    3- (Kızıllı)  mızıkçı ve tamah insanlarmış. Üzümü pekmezi çok severlermiş. Ellerinden hiçbir şey alınmazmış. O sebepten bu kabilenin ismi de Kızıllı olsun demişler.

    4- (Dabanlı)  biraz inatçı insanlarmış. Diğer kabileler bunları köyden kovmak istemişler. dabanlı’lar biz dabanımızı verdik buradan bir yere gitmeyiz. Boşuna yorulmayın, deyince bu kabile’nin adıda dabanlı deyip iş tatlıya bağlanmış.

                    **************************************

                   ÇAĞLAYANCEİT’TE LAKAPLAR:

        (A)-  Abeş, Acem, Ağkız, Algın, Allı, Aloğlan, Altınbıyık, Annaçık, Apan, Apık, Apo, Arab, Araboğlu, Arık, Ası, Âşık, Avara, Avdo, Ayı, Aynacı Ahmak, Andız, Ambarcı,  Alabıyık, Avanak,  Avrat,  Avan, Aloca, Arnavut, Avcı, Ayı Kemal, Asker, Akıllı, Apiş, Arabistancı, Astır, Almancı, Alaman, Abbas, Adile Naşit, Apıl Yusuf, Apıl Memiş, Apıl Hasan, Apıl Ramazan, Âşık, Avukat Ağgül, Ayak Yusuf, Ayak Hasan, Ayak Mıstık, Ayak Ali Ayak Osman, Ayak Ömer, Ayak Mustafa, Alinco, Ağa,  Albay, Apik, Acar,  Acaroğlan, Abacı Koca, Abacı Hüsük, Atçı, Azgın, Aziz Nesin, Ahraz, Ataş Veli, Ataş Ahmet, Ataş Ali, Ataş Mustafa Ataş İsmail, Azzıkçı İbrahim, Azzıkçı Veli, Azzıkçı Ali, Azzıkçı Topal, Azzıkcı  Yaşar, Akrep, Apo, Altıncı, Arif Meşhur, Arap, Ayağı killi, Arsız,   Aceleci,

         -----------------------

         (B)-  Başbakan, Başkan, Baş çavış, Balta, Baho, Balalı Salman, Baho Mustafa, Balalı Fakaz, Balalı Ahmet, Babaco, Babaco Süleyman, Babaco İbrahim, Babaco Mehmet, Balo, Balık Ali, Battal, Babuccu, Babuççu Ali, Babuççu Hacı, Batakçı, Balaban, Balaban Bayram,  Baba, Badadik, Bal, Usta, Balıkçı, Baz, Bebek, Belecik, Benli, Berber, Beş, Kafa, Bıyık, Bıyıklı, Biricik, Bombacı, Boro,  Bostancı, Bozgurt, Bozo, Bölömünü, Bubbala, Buco, Buvelek, Buzakçı,Besi, Bertizlioğlu, Berber, Belalı, Besi Veli, Besi Salman Berduş, Bekçi, Bebek, Bela, Bıco, Bılız, Bılız Ahmet, Bılız Kır, Bılız Mustafa, Bıyıklı, Bıyıklı Ali, Bıyıklı Mehmet, Bıdık Ali, Bıdo, Billo, Bilel Payta, Böcük, Bicirik, Bükcücüğü, , Börekci, Börekçi pipo, Bölükbaşı Binbaşı, Böklü, Boyacı, Boncuk, Botan, Borazan Ahmet, Bodur, Boynu eğri, Burnu eğri, Bulgurcu,

       -----------------------

        (C)-  Camız, Camız, Ahmet, Cakkavı, Cahal, Cano, Cambaz, Camici, Carcar, Cemo, Cengâver, Cebelci, Cello, Cenik, Ceritkızı, Cıcıklı, Cırtık, Cino, Cinoğlan, Cipci, Cipgız, Civcik, Copo, Corcu, Cubbuk, Cücüklü, Corro, Corcu, Cıncık, Cılalı, Cıdıl, Cıcıklı, Cırık, Cıllavık, Cıvık, Cılbak,Ciko Veli, Cırtık, Cılav Ahmet, Cılav Kasım, Cinni, Cimama, Cino, Cimo, Cingöz, Cinik, Cinlibaş, Cinci Hoca, Cin Ali, Cindoruk, Cuhla, Cürüt, Cüce, Cüllo, Cüngülü Mehmet, Cüngülü Hasan, Cüngülü Sakat, Cübbeli, Cüsseli,

        ----------------------------

        (Ç)-  Çapan Ali, Çakal Ali, Çakal Veli, Çakal, Çalli, Çatlak, Çalıcı, Çaytaşı, Çapar, Çalık kız, Çalgın, Çatkafa, Çaydanlık, Çarpana yüzlü, Çavış, Çarıklı, Çarpana, Çalgam, Çarkıt, Çakır,       Çako, Çalgın, Çamırdan, Çapar, Çavuş, Çay, Çaycı, Çelik,  Çebiş, Çekirge, Çiçek, Çiçey, Çeltik, Çerkez, Çerçi, Çete, Çelik,  Çedene, Çete, Çiçik, Çinçil, Çini, Çiprek, Çirkin, Çirkinağa, Çitinik, Çivi, Çoban, Çolak, Comuk, Çökelekçi, Çoğur, Çorbacı, Çolak, Çoloğlan, Çomu, Çomu Hüseyin, Çomçalı Zeki, Çoban, Çonto, Çoraklı, Çömez, Çörto, Çökük, Çöllo, Çöpür, Çökelik,Çöpür Ali,  Çincikler, Çüküm Çöpo, ÇöpMehmet, Çincikler Çirkin, Çilçavış, Çiğdem, Çetin, Çiriş, Çiloğlan, Çıvgın, Çivi

        ----------------------------

       (D)- Danacı, Dağarcık, Dağlı, Davaro, Daşo, Dalgın, Dana, Dadacı, Dadaş, Dado, Dalaksız, Dalo, Dalyarak, Danacı, Daşkelle, Dayı, Derviş, Deve, Dındır, Dınnak, Dikatan, Diko, Dillo, Dolma, Duzlu, Dükdükü, Düldül, Dena, Deve, Dede, Delibekçi, Delibalta, Delibalta Ali, Delihacı, Deli Ali, Depremzede, Delibaş, Değirmenci, Deccel, Devlip, Deli, Dello, Delidöl, Deloğlan, Doruk, Döş, Doktor, Dodo, Doksan cücüğü,Dört çarpıdört, Domurcuk, Düdük, Dınnık Cennet, Düdelek, Düve, Dürzü, Dürtek, Dıraz, Dıraz Duran, Dıraz Ahmet, Dımo, Diliş, Dingiş, Dikeç, Dilik, Dişçi, Dike, Dişo, Dik kulak, Dizi  yoğun,  Digor,

      -------------------

      (E)-  Egah, Entari, Ebili, Eşik, Eşik Yusuf, Eşik Abdullah, Ellik gâvuru,Eşece Baddal, Egili, Ahmet, Egili Köse, Eşşekçi, Elmas, Erişik, Eşgili, Evliya, Emmi, Ebeli, Eczacı, Engizekli Mıstık, Erbakan, Erişmiş,

       -------------------

       (F)-  Faraza, Fasık, Fakoğlan, Fasoğlan, Fıtıl, Fişek, Fero, Fero Ahmet, Ferik, Filik, Filik Fifi, Feti, Fesat, Felek, Fişöke, Fişöke Yusuf Fişöke Ahmet, Fido, Filo, Fidan, Fırıncı, Firdevs, Fındık, Fırıldak, Foto, Forslu,

        -------------------

       (G)-  Gardiyan, Gazel, Garip Mehmet, Garip Veli, Garip Ali, Gadası, Gavgaz Bekir, Gavrık, Gamber Mehmet, Gamber Ali, Garto, Garto Ali, Gabakçı, Gabiş, Gademağa, Gagacı, Gamalı, Gamer, Garaz, Garabaş, Garaboncuk, Garaboyun, Garaca, Garalök, Garoğlan, Gart, Gartiş, Garto, Gaşmer, Gavur, Gaydı, Gaymakam, Gaypak, Gaza, Gazak, Genzek, Gıco, Gıjjak, Gılçıklı Gıllı Gımık Gıpık Gır Gıras Gırbız Gırçıl Gırhoca Gırık Gırıkpiriç, Gıroğlan, Gırt, Gıvrış, Gıy, Gıygıttıran, Girgin, Gişoğlan, Goca, Gocalı, Gocoğlan, Goço, Godal, Godaz, Godduk, Golıırık, Goruluk, Gosga, Göydöl, Gözel, Gözüböyük, Gudümü, Gullü, Gurkçu, Gurt, Guşo, Gücük,Gücük, Güdül, Gülgız, Güllü, Güllüköse, Gümük, Güpo, Güptü, Gürük,Gençosman, Gırmıt, Gırmıt Ali, Gırbo, Hüseyin, Griş, Gır Mehmet, Gıdılı, Gıdılı Halil, Gıdılı Ali, Gıroo, Gıro Ahmet, Gıro Hacı, Gıro İbrahim, Gıro Mustafa, Gırbıyık, Gımıl, Gıroğlan, Gır, Gırbaş, Gılaalı, Gıco, Gıco veli, Gıco Osman, Gırdöl, Gulu, Gulu Ali,  Guruş, Gocabekci, Gürük, Götüböyük Ali, Gözel, Gözel Mehmet, Gözel Hasan, Gözel arif, Gözel Hacı, Göydöl, Gülü, Gül Kız, Gurdo, Gudüm, Gursaksız, Gutüp, Guşo, Gönüllü, Gönco, Güssüm, Gübür,Gül Ali, Güdük Gücük, Gürük, Gümüş, Güstey,

       ---------------------

       (H)-  Hâkim, Halbırcı, Halıkoca Ahmet, Halıkoca Hasıkürük, Haso, Hacalar, Halim, Hamo, Habip, Haydo, Hacey, Hacı, Hacılargızı, Hacoğlu, Haçeli, Hakkomaz, Halaç, Halas, Hamo, Haneden, Haney, Hatın, Havus, Hecin, Hınd, Hıntık, Hino, Hoca, Hosuk, Hübbüdo, Hüsülü, Hemo, Heykel Bayram, Heykel Cuma, Heçbari, Heçbari Musa,   Hımhatın,Hılto, Hılt Veli, Hılt İbrahim, Hılt Ali, Hılt Mehmet, Koca, Hırbo, Hırlavık, Hızarcı, Honu, Honu Ahmet, Hota,Homburloğlu, Höçülü, Hökela, Hoylu, Hoca, Hoşaf, Hortoğlu, Hortoğlu Mehmet, Hocoğlu Ahmet, Hüsolar, Hocoğlu Mehmet, Hotazlı, Hurşit, Hış, Hüsük,  

        ---------------------

        (I)- Incık, Islık, Irbık, Irbık Kadir, Iraz, Irışvan, Iğdış, Irgat, Isırgan,

         ----------------------

        (İ)-  İmam, İnekli Kızı, İbik, İnce, İnce Osman, İnce Mehmet, İnce Yaşar, İnco, İnat, İnce, İsgebe, İtgüden,İstanbullu, İskelet, İbili,İçgebe, İncemarangoz,

          -----------------------

        (J)- Japon, Jandarma,

           -----------------------

        (K)-  Kara çavış, Kara Derviş, Kara Ahmet, Kalaycı çavış, Kuzu, Kargılı, Kambır, Kara elci, Kabak Ali, Karakaçan, Kalaycı, Kartal, Kâtip, Katip Hasan, Karınlı, Kanuncu, Karakız, Kanlıtola, Kado, Kahbecik, Kahbecik Ali, Kayalı, Kabak, Kâhya, Kaval, Kaval İbrahim, Kamış, Kara, Karıcı, Katırancı, Katırcı, Karaca, Abullah, Kagir, Karoğlan, Kare, Kara Kemal, Karadöl, Karabacak, Karacaoğlan, Kayaminik, Kasap, Kâtip, Kebeli, Keçik, Keçikçi, Kekeç, Kekkek, Kel, Kelle, Keloğlan, Kepekçi, Kepir, Kertikli, Kesik, Ketizmenli, Kıyış, Kilap, Kilik, Killi, Kirçik, Kirez, Kolige, Kömo, Kör, Köroğlan, Köse, Kösüklü, Köşker, Köten, Kötü, Kötüköşger, Kulak, Küllo, Kütüklü, Kemo, Kemçik, Keklik, Kekeç, Kepçekulak, Kelleci, Keçeli, Keçeli Ali, Keçeli Hüseyin, Kedim, Kerto, Ketim, Kelek, Kelo, Kel, Keloğlan Kel Ahmet, Kerim Ali Kerim Veli, Kerim, Kepekçi, Kepekçi kır, Kebeli, Kebeli Mahmut, Kebeli Ali, Kelek Mustafa, Kelek Yusuf, Kelek Ahmet, Kefci, Kere, Kevceli, Keşo, Kefo, Kesik, Keleş, Kel Mehmet, Küreci, Küpeli, Küllo, Kiracı,

        KılıcAli, Kır, Kıllı, Kırklı, KırklıMusa, Kılılı, Kıco, Kıyık, Kıvrak, Kırkiki, Kral, Kırbız, Kırböcük, Kırk İkinin Oğlu, Kirve, Kırveli, Kırbıyık, Kıroğlan,Kılıçtaroğlu, Kibar, Kiraz, Kiraz Durdu, Killi, Killi Ali, Killi Gır, Kilap, Kopo, Koko, Koko Hasan, Koçero, Kozalak, Koreli, Kozak, Kölo, Kökü, Körk ız, Köse Ali, Kömbeci, Körkösnü, Köstebek, Köto, Köto Mehmet, Köto Hacı, Köse, Kötü Halil, Köfteci, Kör Seydi, Kene, Kötoğlan koca, Kötoğlan Mustafa, Kötüce, Kör, Kösüre, Kör İbiş, Körpecik, Kötü çerçi, Kösele, Kurdo,Kumru,Kulu, Kulaksız Kütey, Kütey İsmail,, Külekci, Kütahyalı, Küpeli, Küntü,   Kütükcü, Kürtveli, Kükümler, Kötü köşker, Kötü Eşe, Kötoğlan, Köroğlu, Körüz,

        ----------------------------

       (L)-  Lazoğlu, Lazoğlu Ahmet,  Laz, lallik, Lafçı, Lafçı Mehmet, Lavo, Lafıırık, Leyli, Lılık, Lılo, Liklek, Lolo, Liso, Lorto, Lorto Kasım, Lorkey,

         ----------------------------

       (M)-  Mallakoç, Malak, Mardan, Mardan Ahmet, Mahoağa, Macor, Macor Ahmet, Maço, Malo, Malamat, Maça, Mamo, Mamo Goca, Mafya, Mamıgır, Maraşlıkızı, Mıngırcı, Manoğlan, Maasıt, Mamaç, garı, Mamıgır, Martini, Mayhoş, Metelikci, Mezoğlan, Mıçı, Mıdık, Mırsal, Morgız, Mühlüm,Mezo, Mezik, Memili, Memur, Memecik, Mete, Medine, Mete, Mehdi, Mercen, Mercik, Mercik Osman, Meşko, Mecnun, Mehreli, Meriş, Moloz, Mekir, Memik ağa,Möhürder Ali, Möhürder Yusuf, Mucur, Mucuk Salman, Mucuk Yusuf,Mucuk Kalender,Muallim, Musa Kahya, Muhtar, Müdür, Müftü, Müzevir, Müşgül, Mırto, Mılla, Molla, Molla Halil, Mırımo, Minik, Miniş, Miniş Karı, Mirci, Mısto, Mısto Hüseyin, Mısto Mehmet, Misir, Misir Salman, Mizam, Mizam Halil, Mitil, Mühlüz, Mıho,

       ------------------------

       (N)- Nariçi, Nacak, Nalcı, Nalbant, Nalbant Ahmet, Nalbant Mehmet, Nalbat Ali, Nalbant Hasan, Nalbant Ökkeş, Nurhaklı Veli,  Nasır, Nını, Nuru, Nüu, Nüsüfet, Nikos, Nizam, Nizahcı, Nizipli, Nohut, Nurcu, Nurhaklı Ali, Nurhaklı Mehmet, 

        ------------------------

       (O)- Oşto, Onbaşı, Ozanlı, Ozanlı İbrahim, Ozanlı Ahmet, Ozanlı Mevlit, Ozanlı Mehmet, Oduncu, Orakcı, (.suruk) ,Ohlaz, Oğucu, Ohlu, Onbaşı, Oso 

       --------------------------

       (Ö)-  Öksüz Oğlan, Öksüz, Öküz Ali, Özbek, Özbek Veli Özbek Mehmet, Özbek Ahmet, Özbek Durmuş, Özbek Mustafa, Ölü baa, Özal, Öfke,

        ---------------------------

        (P)-  Patlak, Pala, Palak, Panik, Panik Ahmet, Padişah, Pamuk, Paşa, Pano, Paço, Parti, Paltacı, Pata, Pata Mehmet Pata Tomas, Pata Ahmet, Palabıyık, Patloğlan, Pasaklı, Pafıyara, Pafıyara Halil, Pafıyara Ali, Payta, Pala, Palik, Patla, Pamık, Pancı, Papak, Parcacı, Paşa, Patpat, Peder, Peder Halil Peder Ali, Peder Hasan ,Peder Osman, Peder Elif, Pir, Piriç, Posdallı, Poteşi, Pücük, Pehlül, Pendir, Mehmet, Pendir Hacıyusuf, Pendir Hasan, Perişan, Peri, Pekmez, Porsuk, Polis, Pire, Poyraz, Poyraz Mustafa, Posbıyık, Postallı, Pisbıyık Pulus,Pulus Ali, Pürçüklü, Pürçüklü Ali, Pürçüklü Mehmet, Pürçüklü Killi, Püsükcü Hasan, Püsküllü, Pipo, Pinti, Pire, Piro, Piro Ali, Piro Duran, Pico, Pico Yusuf, Pİco Durmuş, Pinco, Pırtı, Pilancı, Pişkin,

       ----------------------

       (R)-  Rambo, Reşo, Ağa, Reşo esef, Reis, Rıhle, Rezil, Recep Hasan, Reçber,

        ----------------------

       (S)- Sansar Selim, Saddam, Sadana, Sağır, Sarı, Sarı oğlan, Saltolu, Sakallı, Sarıız, Salgın, Sarı Mehmet, Sarıparalı, Sasıney, Sarı İbrahim, Samo Gadder, Sahtekâr, Sakat, Sanık, Safıya, Salto, Sarı, Sefil, Sefil lâlek, Sekil, Selli, Sert, Sertoğlan, Seydar, Somu, Söylemez, Sulu, Süllü, Sürmeli, Süt delisi,Seydo, Serçe, Selli, Selli Mustafa, Sertoğlan, Sepet,  Semerci,  Semerci Ali Semerci Ahmet, Semerci Mehmet, Solak Mıstık, Solak Yusuf, Solak Ahmet, Solak Veli, Solucan, Songül, Sıhıya, Sıhıya Mıstık, Siyeç, Sıykıl, Sivri, Sivrice, Sivrice Veli, Sinekli, Sefil, Sivrioğlan, Sütçü, Sürtük, Sürgün, Sülük, Sülo, Süllü,

       ----------------------

        (Ş)- Şarey, Şah, Şaşgız, Şakalak, Şah, Şark, Şaş, Şaşoğlan, Şalvarcı, Şekerusta, Şerro, Şıh, Şıhlı, Şiko, Şişgo, Şerci, Şeytan, Şeytan Ali, Şeytan Eşe, Şükür, Şekerci, Şekerci Abdullah, Şerali, Şıhlı, Şişik, Şişko Ali, Şivan,

        ---------------------    

         (T)- Tavıt,Tavık,Tavıkçı, Taktalı Karı,Takoz Hasan, Tahtacı, Takavıt İbrahim, Tatar Yusuf, Tatar Durmuş, Tatar Ahmet, Takırdak, Tavık Ali, Tapsız,  Tapsız Mehmet, Tapsız Şerif, Tacım, Takalak, Tanaş, Tasak, Tatar, Tatarbaş, Tatoğlan, Tekci, Teymen, Tıdık, Tıngırcı, Tıraş, Tısmıklı, Tıtı, Titrek, Tomakalı, Toney, Topal, Toprakçı, Torbalı, Tosey, Tukul, Tustur, Tuyrak, Tüccar,Tefçi, Tekere Ali, Tekere Mıstık, Tekere Sofu, Telli Ali, Teke,Tekirdağlı Ali, Teyyare, Teğmen, Tüfekci, Tosun Koca, Tosun Ali, Tosun Ahmet, Tola,Topal Ömer,  Tombak, Topallar, Tombak Mustafa, Tombul, Tohumluk, Tos dönmezler, Tohol Ramazan Tohol Mustafa, Tosdala, Tontu, Tontu Emine, Toz Ali, Topuz Sarı, Topuz Hasan, Topuz Hac Ömer, Togal cücüğü, Torun, Toko, Toko Ali, Toko Hasan, Tomas, Toney, Topik, Tot, Topal, Totuk, Tomurcuk, Topcu, Toros,Toz Ali, Töde, Turbo, Tırakyalı, Trakyalı Tırık, Tırık Ali, Tırtıl, Tığlı, Tilki, Tıto, Tito Ahmet, Tivist,  Tivist Ali Tingo Tingabak, Tiken, Titancı, Tuhlum, Tütüncü, Tütüncü Osman, Tülü, Tüccar, Tüccar Veli,

         ------------------------

        (U)-  Ufo, Ufo Veli, Uzo, Urus, İbiş, Uyuz, Uyuz Hasan, Uzun, Uzun Ali, Urfalı, Durmuş, Usta, Uzun oğlan, Uzun kız Halil, Uluk Musa, Urgan, Uzun Veli, Uluk, Uncu, Uzoğlan, Uzun, Uzungız,

          ------------------------

        (Ü)-  Ümmet Hasan, Ütü, Ütü solak, Üfürükcü, Üvey Baba, Üveyik, Üç kıçlı, Üç kıçlı Halil, Üvey evlat, Ütük,

         --------------------------

         (V)-  Vali, Vali Mustafa, Vardar,  Varda Ahmet, Vasiler, Vıllık, Vıllık Yusuf, Vırrık,  Vırıt Ali Vırıt Yusuf, Vırıt Veli, Vijjik,Vıkvık Osman, Vijjik,

          ---------------------------

         (Y)- Yalancı, Yalancı Veli, Yalancı Ahmet, Yalancı Cuma, Yalancı Murat, Yando, Yanapa, Yanık, Yanık Osman, Yannık Yaltakcı, Yavsı, Yavsı İbiş, Yavsı Mustafa, Yalloz,Yarbay, Yanköş,Yalancı Pehlivan, Yavan, Yanıari, Yaadalı Yamçılı Yan Yanık Yelatı Yeşil Yetim Yiğitbaba Yirik
YumukYusdi, Zaza Yetim Ahmet, Yetim Ali, Yelatı, Yoğun Ali, Yoğun Kız, Yonuz Ali, Yumuk, Yumuk Koca, Yüzbaşı, Yirik, Yiroğlan,

        ----------------------------

        (Z)-  Zaim, Zabıta, Zeyno, Zeyno Mehmet, Zebillah, Zembil, Zomboğlu, Zomboğlu Musa, Zorali, Zoroo, Zombur, Zorbacı, Zurnacı, Zıbano, Zırto, Zırdeli, Zıhlı, Zıhlı Hüseyin, Zımbırtı, Zühtü,

                     ----------------------------------------------                            

                   ÇAĞLAYANCERİT’TE SÜLALELER:

        (A)-  Ahmet ağalar, Apıllar, Abacılar, Arifler, Alocalar, Ağalar, Azzıkcılar, Ambarcılar, Ala yoplar, Araplar, Aynalılar, Apolar, Abdullalar, Acaroğlanlar, Acarlar, Ayaklar,  Alibaler, Âşıklar, Ali memmet’ler, Ali kahyalar, Altıncılar, Akrepler, Ateşler,  Ahmetler, Ali dedeler, Ahmet Ali’gil,

       ----------------------

       (B)-  Balalılar, Balıklar, Balabangil, Bağdatlılar, Babuccular, Babacolar, Bağcılar Berberler,Baraklar, Beserler, Bekirler,Boyacılar, Bozaliler, Börekciler Böklüler, Bılızlar, Bıcolar, Böyükmehmetgil,

      ------------------------

       (C)-  Camızlar, Camcılar, Canolar,Cafarlar,Camıcılar, Ceritlibekirler, Cennetler,  Corcular,Cüllolar, Cillolar, Cırtıklar Cüceler, Cuhlalar, Cüngülüler, Culhacılar, Cuhlaomarlar, Cılavlar,Cikolar, Cırıklar, Cıncıklar, Cingözler, Cılkçılar,

       ------------------------

       (Ç)-  Çalgınlar, Çaparlar, Çavışlar, Çakallar, Çobanlar,Çöllolar, Çömezler, Çörtolar, Çökelikler, Çukurlular, Çürükler, Çirişler, Çirkinler, Çiloğlanlar, Çil çavuşlar,

       ------------------------

       (D)-  Daşolar, Dağarcıklar, Derenler,  Delimemişler, Deliyusuflar, Deliiprahimler, Dürtekler,Denalar, Delaliler, Develer, Delibaltalar, Demirciler, Delihacılar, Delalller, Domurcuklar, Doruklar, Dırazlar, Dinsizler, Dilikler, 

       --------------------------   

       (E)-  Eseler, Eşeceler, Eşikler, Egililer, Egahlar,

       ---------------------------

       (F)-  Fakılar, Fakı Hasanlar, Fakı Ahmetler, Fakı Osmanlar, Filikler, Fişökeler, Firdesler, Fişekler,  

       --------------------------

       (G)- Gargılılar,Gürükler, Gadir ağalar,Gabakcılar,

Gavgazlar, Gavlaklar,Gıvrışlar,Gara Veliler,Galenderler,

Gara Mehmetler,  Gara Ahmetler,Gara oğlanlar,Garipler, Gaziler,Gazeller, Gadderler, Gara Gözler, Gerrolar,Göy Mıstıklar,Goca oğlanlar,Gocamanlar, Gulular,Gözü böyükler, Gırolar,Gırmıtlar, Gurdolar, Gudümler, Gündeşler, Güssümler,Gödeler, Gücükler,Göy Ahmetler,Göy İbrahimler, Gözeller, Gülâliler,Gırbolar,Gıdılılar, Gizirler,Gıcolar,

      --------------------------

       (H)-  Havalar, Haccalılar, Hamızalar, Hasanmehmetler, Hacı nohutlar Hacaalar, Hanifiler, Halimler, Halil Ağalar, Halil ibrahimler, Haydolar, Hafızlar, Halıkocalar, Hacı efendiler, Heybetli, Heçbariler,Heykeller,Hıltolar,Hıltlar, Hüsükler, Hüsünler, Hıllavıklar, Hürüler, Hüsolar, Hüdolar, Hocoğlugil, Hoca hasanlar, Hortlular, Hortoğlugil,Honular,Hocalar, Homburlu oğlu, Hökelekli,

      ------------------------------

       (I)-  Irbıklar,Irahmalar, Irazılar,Irışvanlar, Irzalar,

       -----------------------------

       (İ)- İnceağazlar, İbikler, İnceler, İncehacılar, İncecikler,İnekliler,İbikler,

İbolar,İmamlar,İbişler,

        ----------------------------

        (K)-Katırancılar,Kasımlar,Kartolar,Karacalar,Kalaycılar,Kalenderler,Karagözler, Kara Ahmetler,Kara Oğlangil, Kara Hasanlar, Kara Omarlar, Kara Bekirler, Kara Yusuflar, Kavallar, Karadölgil,  Karacoğlangil,Kara Mehmetgil, Kara Osmanlar, Kara Mustafalar, Kekeçler, Kelalılar, Kebeliler, Kelolar, Kelekler, Kelibişler, Kelleciler, Kelsoylar, Kel Mehmetler, Kel Hüsüyinler, Kelveliler, Kelleciler, Keçeliler, Kel Hasanlar, Kel Kasımlar, Kel Hacılar, Kel Havıslar,  Kel Ömerler, Keller, Koca Oğlanlar, Kocalar, Köküler, Koca İbişler, Köseler, Köküler, Kötü Oğlanlar, Kör Hasanlar, Kör Bekirler, Körkösnü, Kömesöğütler, Kötüceler, Kör Hacılar Köseler, Kulular, Kurşunlar, Kurdolar, Küteyler,Kürdaligil, Kozolar, Küpeliler, Kıvraklar Kılıçaliler, Kıraliler, Kırhacılar, Kıribişler, Kıdılılar, Kır Yusuflar Kıvraklar, Kıcolar, Kırklılar, Kıllılar,Kır Ahmetgil, Kozolar Kırbıyıklar, Kır Veliler Kır Yusuflar, Kirazlar, Kibarlar, Killiler,

        -------------------------------

      (L)-  Lortolar, Löleciler,

        -----------------------------

      (M)-Mamolar, Mahmutlar, Manoğlanlar, Mucuklar, Malogil, Memişler, Mezolar, Mercikler, Meşkolar, Memişler, Müdürler, Möhürderler, Molozlar, Mucurlu, Müftüler, Mıstolar, Mıstık Paşalar, Mıllalar,Mırımolar, Misirler,Mizamlar,

         -----------------------------

       (N)-  Nalbantlar, Nar içigil, Nohutlar, Nurhaklılar Naharcılar,

       -----------------------------

       (O)-  Ozanlılar, Onbaşılar,

       -----------------------------

       (Ö)-  Özbekler, Öksüzler,

       --------------------------------

       (P)-  Padişahlar, Paşalar,Patlaklar, Patagil, Panikler, Pendirler,Poççular,Puluslar,Picolar, Pincolar, Pürçüklüler, Pirolar,

        -----------------------------

       (R)-  Recepler, Reşolar, Reziller,

        ------------------------------

        (S)-  Saroğlangil, Sarıoğlanlar, Sakarlar, Sarı İbrahimler, Sarı Mehmetler Sarı Veliler, Sarızlar, Sarplar,Sarılar, Sağırlar, Salmanlar, Samolar, Sarı Hüsünler, Saltolar, Sakallılar, Semerciler,  Sürmeliler, Sürmeli Gözler, Solaklar,

       (Ş)-  Şeytanlar, Şıhlılar, Şaş Kızlar,Şişikler Şaşkınlar,

       -----------------------------

       (T)-  Takavıtlar, Tavıtlar, Tapolar, Tekeller, Tekereler, Teslimeler, Tonolar, Tosunlar, Tomaslar, Topuzlar, Tokolar, Topcular Topal Osmanlar,Tohollar,Tonolar, Tolalar, Topallar, Tozarlar, Tütüncüler, Tingolar Tıdıklar,

       -------------------------------

       (U)-  Uruslar, Uzolar, Ustalar, Uyuzlar, Uzun oğlanlar, Uzun Kızlar, Ufolar, Uzunlar,

        -----------------------------

       (Ü)-  Ütü Solaklar, Ümmusünler, Üçkıçlılar, Ümmetler,

        ------------------------------

       (V)-  Veli ağalar, Veli çavışlar, Vırıtlar, Vıllıklar Vırrıklar, Veliler Vijjikler,

       ------------------------------ 

       (Y)-  Yalancılar, Yağaplar, Yanıklar Yamadağlı, Yavsılar, Yiroğlanlar Yumuklar, Yonuzlar, Yorulmazlar,

        -----------------------------       

       (Z)- Zarifler, Zeynolar, Zerzambıllar, Zomboğlugil, Zoraligil